podlaskie

Białystok

Kontakt

Zajęcia on-lineKoordynator: Justyna Wiśniewska

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Studia podyplomowe Białystok

Wszystkie osoby, które posiadają tytuł licencjata bądź inżyniera, lub ukończyły już studia magisterskie zachęcamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na studiach podyplomowych w mieście Białystok. Studia podyplomowe mogą być krokiem milowym na Twojej ścieżce zawodowej. Stwarzają możliwość zdobycia olbrzymiej dawki wiedzy z określonej dziedziny oraz szlifowania warsztatu umiejętności praktycznych.

Ponadto podyplomowe studia na naszej uczelni zgodne są z najnowszymi trendami i doniesieniami zarówno naukowców (teoretyków), jak i praktyków i kładą nacisk na aktualne koncepcje i nowe technologie, których znajomość jest niezbędna dla niemal wszystkich działających w nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się branżach. Studia podyplomowe Białystok oferują możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy.

Ponadto na wszystkich kierunkach studiów podyplomowych zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby nie tylko osiągnąć założony cel i zrealizować program studiów, ale przede wszystkim, by umożliwić uczestnikom nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Na wybranych kierunkach studenci zyskują także kompleksowe przygotowanie pedagogiczne, które uprawnia ich między innymi do wykonywania zawodu nauczyciela lub pracy z dziećmi i młodzieżą w innych instytucjach oświatowych i placówkach specjalistycznych.

Lista kierunków, jaką oferują studia podyplomowe Białystok jest niezwykle bogata i zróżnicowana. Znajdują się na niej bowiem zarówno kierunki z zakresu terapeutyki i przygotowania pedagogicznego, jak również kierunki bardziej techniczne związane z naukami ścisłymi.

Podyplomowe studia w tym mieście można realizować w następujących obszarach:
 • Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną
 • Biologia dla nauczycieli
 • Biznes i zarządzanie dla nauczycieli
 • Chemia dla nauczycieli
 • Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy
 • Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli
 • Etyka i filozofia dla nauczycieli
 • Fizyka z astronomią dla nauczycieli
 • Geografia dla nauczycieli
 • Historia dla nauczycieli
 • Język polski dla nauczycieli
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Matematyka dla nauczycieli
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • Plastyka dla nauczycieli
 • Prawo pracy – kadry i płace
 • Przyroda dla nauczycieli
 • Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
 • Technika dla nauczycieli
 • Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli
 • Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną
 • Zarządzanie kulturą
 • Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie spółkami komunalnymi oraz spółkami z udziałem Skarbu Państwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych