Studia Podyplomowe

Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Bezpieczeństwo energetyczne
 2. Bezpieczeństwo przemysłowe
 3. Bezpieczeństwo sfery publicznej
 4. Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 5. Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 6. Instytucje i prawo UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
 7. Obrona cywilna
 8. Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 9. Pierwsza pomoc
 10. Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa
 11. Problemy współczesnego Państwa
 12. Profilaktyka kontrterrorystyczna
 13. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych
 14. Skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego
 15. Służby specjalne we współczesnym państwie
 16. System obronności RP
 17. System ochrony praw człowieka
 18. Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu
 19. Zachowanie jednostki w sytuacjach ekstremalnych
 20. Zadania administracji terytorialnej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego
 21. Zagrożenia ekologiczne
 22. Zagrożenie i ochrona dziedzictwa kulturowego
 23. Zarządzanie kryzysowe
 24. Psychologia:
  – poznawcza;
  – rozwoju człowieka;
  – osobowości;
  – elementy psychologii klinicznej;
  – elementy psychopatologii;
  – wychowawcza
 25. Pedagogika:
  – specjalna;
  – zachowania;
  – twórczości;
  – opiekuńczo-wychowawcza;
  – teoria opieki;
  – społeczna;
  – porównawcza
 26. Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
 27. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 28. Praktyka zawodowa
 29. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy