Studia Podyplomowe

Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Konieczność uczestnictwa w działaniach ratowniczych może mieć miejsce nie tylko w sytuacjach kryzysowych czy w czasie wojny, gdyż niemal wszędzie napotkać możemy rozmaite zagrożenia czasu pokoju. Z tego też względu instytut studiów podyplomowych opracował nowoczesny, a zarazem kompleksowy i realny program kształcenia na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli. Są to studia podyplomowe, mających na celu przygotowanie osób, które posiadają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć związanych m.in. z zarządzaniem bezpieczeństwem i ochroną ludności, przysposobieniem obronnym, udzielaniem pierwszej pomocy i podejmowaniem innych działań ratunkowych, zarówno w czasie pokoju, jak i w przypadku sytuacji kryzysowych.

Studia podyplomowe w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacze poznają nie tylko prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem, ale również nabywają praktyczne umiejętności, które są określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i podstawą programową kształcenia ogólnego jako niezbędne do pracy z uczniami szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, szkoły policealnej oraz szkoły specjalnej przysposabiającej w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem, ochrony ludności, obrony osobistej i sposobu działania w sytuacjach zagrożenia.

Absolwenci tego kierunku studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach, po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawa, w tym przez:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (I bądź II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), posiadających przygotowanie pedagogiczne, a zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji i zdobyciem praktyki zawodowej w zakresie obrony cywilnej, sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych i zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z określonymi przez siły zbrojne i inne służby wytycznymi.

Studenci, którzy osiągną zakładane efekty kształcenia otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

W przypadku braku posiadania uprawnień pedagogicznych umożliwiamy słuchaczom zapisanie się jednocześnie również na drugi kierunek studiów: Kwalifikacje nauczycielskie – Przygotowanie pedagogiczne.

Tematyka studiów

Bezpieczeństwo energetyczne i zagrożenia ekologiczne Bezpieczeństwo teleinformatyczne Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w sferze publicznej Instytucje i prawo UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Obrona cywilna Ochrona ludności, mienia, obiektów i obszarów Zasady udzielania pierwszej pomocy Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa Problemy współczesnego państwa Profilaktyka kontrterrorystyczna Skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego Służby specjalne we współczesnym państwie System obronności RP System ochrony praw człowieka Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu Zachowanie jednostki w sytuacjach ekstremalnych Zadania administracji terytorialnej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego Zagrożenie i ochrona dziedzictwa kulturowego Zarządzanie kryzysowe Metodyka nauczania przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych