Studia Podyplomowe

Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

Bezpieczeństwo energetyczne i zagrożenia ekologiczne
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w sferze publicznej
Instytucje i prawo UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
Obrona cywilna
Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
Pierwsza pomoc
Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa
Problemy współczesnego państwa
Profilaktyka kontrterrorystyczna
Skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego
Służby specjalne we współczesnym państwie
System obronności RP
System ochrony praw człowieka
Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu
Zachowanie jednostki w sytuacjach ekstremalnych
Zadania administracji terytorialnej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego
Zagrożenie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Zarządzanie kryzysowe
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych