Studia Podyplomowe

Matematyka dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Centrum Studiów Podyplomowych Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie oferuje możliwość uzyskania przygotowania dydaktycznego i merytorycznego, poprzez uczestnictwo na studiach podyplomowych w zakresie, matematyka dla nauczycieli.

Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej dla zajęć matematycznych w szkole. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie wykładów, jak i ćwiczeń praktycznych, które wzbogacają warsztat pracy nauczyciela matematyki, dzięki czemu z powodzeniem wykorzysta on nowoczesne technologie informacyjne tak, aby przekazać uczniom potrzebną wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. Nauczyciele ponadto zostaną przygotowani do rozwijania zainteresowań matematycznych uczniów oraz nauczania przedmiotu z zakresu matematyki w taki sposób, aby pobudzać kreatywność swoich podopiecznych.

Zagadnienia z podstawy programowej matematyki w szkole zostaną przekazane w formie wykładów oraz utrwalane podczas ćwiczeń. Słuchacze zostaną zapoznani z głównymi zagadnieniami matematyki: algebry, analizy matematycznej, geometrii, geometrii analitycznej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, kombinatoryki, elementów teorii mnogości oraz logiki.

Zasadniczym celem studiów podyplomowych na kierunku Matematyka dla nauczycieli jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia lekcji z przedmiotu matematyka w szkole. Absolwenci uzyskują wszechstronną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z zakresu dydaktyki przedmiotu i efektywnego przekazywania wiedzy podczas realizacji zajęć z uczniami. Założony cel studiów ukierunkowany jest na pełne przygotowanie słuchaczy do organizacji bezpiecznych zajęć oraz wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.

Studia podyplomowe Matematyka dla nauczycieli mają charakter kwalifikacyjny i skierowane są głównie do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne oraz innych osób, które ukończyły studia wyższe, chcących uzyskać uprawnienia oraz metodyczne i merytoryczne kompetencje i kwalifikacje zawodowe umożliwiające prowadzenie zajęć w zakresie matematyki w szkołach.

Absolwent studiów podyplomowych na tym kierunku, posiadający uprzednio przygotowanie pedagogiczne, ma szansę na zdobycie kwalifikacji do nauczania przedmiotu matematyki w szkole jako kolejnego przedmiotu zgodnie z zapisami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz przepisami prawa określonymi przez:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)
 • Studenci, którzy osiągną efekty kształcenia, jakie zakłada program studiów podyplomowych na tym kierunku otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Posiadanie świadectwa będzie dodatkowym potwierdzeniem nabytych umiejętności i kompetencji, które są niezbędne w pracy nauczyciela podczas zajęć matematycznych w szkole.

  W przypadku braku posiadania uprawnień pedagogicznych umożliwiamy słuchaczom zapisanie się jednocześnie również na drugi kierunek studiów: Kwalifikacje nauczycielskie – Przygotowanie pedagogiczne.

  Tematyka studiów

  Zbiór liczb rzeczywistych Funkcja liniowa Funkcja kwadratowa Wyrażenia algebraiczne i proporcjonalność odwrotna Wielomiany Funkcje wymierne Funkcja wykładnicza i logarytmy Ciągi liczbowe Trygonometria Planimetria Geometria analityczna Stereometria Elementy statystyki. Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka Pochodne funkcji Dydaktyka matematyki

  Zarezerwuj miejsce dla siebie

   Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

   AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

   Masz pytania?

   Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

   Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

   Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

   Najważniejsze cechy

   Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
   Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych