Studia Podyplomowe

Matematyka dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Matematyka dla nauczycieli to studia podyplomowe umożliwiające przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestników do prowadzenia zajęć z zakresu matematyki.

Studia podyplomowe dają uprawnienia do nauczania matematyki szkole. Oferujemy program studiów umożliwiający realizację treści kształcenia zgodnie z aktualną podstawą programową matematyki.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć w zakresie Matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, po spełnieniu wymogów zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i określonych przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2102) – § 2 pkt 7, § 3 ust. 1 i 2.).

Warunkiem podjęcia studiów na tym kierunku jest posiadanie przygotowania pedagogicznego. Aby podjąć naukę na studiach podyplomowych, należy złożyć wymagane dokumenty, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych. Cały okres studiów obejmuje trzy semestry. Warunkiem uzyskania świadectwa jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

Tematyka studiów

Zbiór liczb rzeczywistych, Funkcja liniowa, Funkcja kwadratowa, Wyrażenia algebraiczne i proporcjonalność odwrotna, Wielomiany. Funkcje wymierne, Funkcja wykładnicza i logarytmy, Ciągi liczbowe, Trygonometria, Planimetria, Geometria analityczna, Stereometria, Elementy statystyki. Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka, Pochodne funkcji, Dydaktyka matematyki.

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych