Studia Podyplomowe

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi i w integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także po-siadał kompetencje do pracy w charakterze terapeuty rewalidacyjnego oraz nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczno-wychowawczy ucznia z niepełnosprawnością intelektualną po spełnieniu wymogów:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)
 • Tematyka studiów

  Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju
  Pedagogika specjalna
  Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
  Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju
  Diagnostyka w pedagogice specjalnej
  Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
  Metody kształcenia i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie
  Dydaktyka specjalna
  Konstruowanie planów i programów terapeutycznych
  Psychologiczne podstawy pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie
  Wybrane zagadnienia z zakresu alternatywnych i wspomagających środków komunikacji
  Wczesne wspomaganie rozwoju
  Rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
  Rozwijanie kompetencji społecznych niezależnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
  Prawne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie
  Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej

  Zarezerwuj miejsce dla siebie

   Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

   AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

   Masz pytania?

   Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

   Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

   Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

   Najważniejsze cechy

   Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
   Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych