Studia Podyplomowe

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi i w integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także po-siadał kompetencje do pracy w charakterze terapeuty rewalidacyjnego oraz nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczno – wychowawczy ucznia z niepełnosprawnością intelektualną po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻ-SZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju
Pedagogika specjalna
Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Metody kształcenia i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie
Dydaktyka specjalna
Konstruowanie planów i programów terapeutycznych
Psychologiczne podstawy pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie
Wybrane zagadnienia z zakresu alternatywnych i wspomagających środków komunikacji
Wczesne wspomaganie rozwoju
Rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Rozwijanie kompetencji społecznych niezależnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
Prawne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie
Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych