Studia Podyplomowe

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnych integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w klasie integracyjnej jako nauczyciel wspierający ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju
 2. Pedagogika specjalna
 3. Podstawy diagnozy pedagogicznej
 4. Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
 5. Metody kształcenia osób niepełnosprawnych intelektualnie
 6. Dydaktyka specjalna
 7. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
 8. Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej
 9. Psychologiczne podstawy pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie
 10. Wybrane zagadnienia z zakresu alternatywnych i wspomagających środków komunikacji
 11. Wczesne wspomaganie rozwoju
 12. Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju
 13. Rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 14. Rozwijanie kompetencji społecznych niezależnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 15. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 16. Prawne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie
 17. Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej
 18. Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 19. Praktyka asystencko-pedagogiczna
 20. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy