Studia Podyplomowe

Etyka i filozofia dla nauczycieli

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania etyki i filozofii jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Filozoficzne podstawy etyki
 2. Historia etyki i filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej
 3. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych
 4. Technologie informacyjne w nauczaniu etyki i filozofii
 5. Wprowadzenie do filozofii
 6. Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii
 7. Metody aktywizujące w nauczaniu etyki i filozofii
 8. Etyka a problemy rodziny
 9. Etyka komunikacji
 10. Etyka pracy (zawodowa) i etyka ekologiczna
 11. Etyka społeczeństw tradycyjnych i etyka słowiańska
 12. Metaetyka
 13. Współczesne koncepcje etyczne i filozoficzne
 14. Etyki naturalistyczne i antynaturalistyczne
 15. Problemy etyki w ujęciu systematycznym
 16. Bioetyka
 17. Konwersatorium tekstów i literatury etycznej i filozoficznej
 18. Psychologia:
  – poznawcza;
  – rozwoju człowieka;
  – osobowości;
  – elementy psychologii klinicznej;
  – elementy psychopatologii;
  – wychowawcza
 19. Pedagogika:
  – specjalna;
  – zachowania;
  – twórczości;
  – opiekuńczo-wychowawcza;
  – teoria opieki;
  – społeczna;
  – porównawcza
 20. Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
 21. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 22. Praktyka zawodowa
 23. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy