Studia Podyplomowe

Etyka i filozofia dla nauczycieli

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
3 semestry
Czas trwania
2.500 zł
Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania etyki i filozofii jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Filozoficzne podstawy etyki
 2. Historia etyki i filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej
 3. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych
 4. Technologie informacyjne w nauczaniu etyki i filozofii
 5. Wprowadzenie do filozofii
 6. Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii
 7. Metody aktywizujące w nauczaniu etyki i filozofii
 8. Etyka a problemy rodziny
 9. Etyka komunikacji
 10. Etyka pracy (zawodowa) i etyka ekologiczna
 11. Etyka społeczeństw tradycyjnych i etyka słowiańska
 12. Metaetyka
 13. Współczesne koncepcje etyczne i filozoficzne
 14. Etyki naturalistyczne i antynaturalistyczne
 15. Problemy etyki w ujęciu systematycznym
 16. Bioetyka
 17. Konwersatorium tekstów i literatury etycznej i filozoficznej
 18. Psychologia:
  – poznawcza;
  – rozwoju człowieka;
  – osobowości;
  – elementy psychologii klinicznej;
  – elementy psychopatologii;
  – wychowawcza
 19. Pedagogika:
  – specjalna;
  – zachowania;
  – twórczości;
  – opiekuńczo-wychowawcza;
  – teoria opieki;
  – społeczna;
  – porównawcza
 20. Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
 21. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 22. Praktyka zawodowa
 23. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki