Studia Podyplomowe

Etyka i filozofia dla nauczycieli

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania etyki i filozofii jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

Historia filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej
Metaetyka i filozoficzne podstawy etyki
Wprowadzenie do filozofii
Wybrane zagadnienia aksjologii i deontologii
Etyka a problemy rodziny
Etyka komunikacji
Etyka pracy (zawodowa) i etyka ekologiczna
Wybrane zagadnienia metafizyki i antropologii
Etyka społeczna i polityczna
Bioetyka
Filozofia kultury z elementami filozofii sztuki
Konwersatorium  tekstów i literatury etycznej i filozoficznej
Dydaktyka przedmiotu „Etyka i filozofia”

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy