Studia Podyplomowe

Socjoterapia

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Studia podyplomowe na kierunku socjoterapia przygotowują do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w sferze emocji, osobami z zaburzeniami zachowania, nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu pedagogiki wychowawczej i terapeutycznej niezbędnych w zakresie profilaktyki społecznej i prawidłowego diagnozowania zaburzeń zachowania, tworzenia programów terapeutycznych oraz prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w różnych placówkach.

Student nabędzie kwalifikacje do pracy socjalnej m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych i karnych.

Absolwenci studium tego kierunku uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawa, w tym przez:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia pedagogiczne, w tym do: nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Studenci otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, świadczące o nabyciu umiejętności i kompetencji, które są niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela zajęć socjoterapeutycznych.

Tematyka studiów

Etyka w zawodzie terapeuty, Interwencja kryzysowa, Metody, techniki i programy socjoterapeutyczne, Prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii, Profilaktyka uzależnień, Psychopatologia rozwoju i wychowania, Psychopedagogika niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, Socjologia wychowania, Socjoterapia – proces, metoda, programy, Superwizja, Trening interpersonalny i zadaniowy, Trening umiejętności wychowawczych, Warsztat asertywności, Warsztaty socjoterapeutyczne, Współczesne koncepcje rozwoju człowieka, Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych