Studia Podyplomowe

Socjoterapia

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w sferze emocji, osobami z zaburzeniami zachowania, nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Absolwent nabędzie kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych, profilaktyczno-wychowawczych, pogotowiach i placówkach opiekuńczych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, socjoterapeutycznych, świetlicach socjoterapeutycznych, zakładach karnych, poprawczych w charakterze socjoterapeuty.

Adresatami kierunku są osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny). Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych itp.

Tematyka studiów

Etyka w zawodzie terapeuty
Interwencja kryzysowa
Konstruowanie programów socjoterapeutycznych
Metody i techniki w socjoterapii
Prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii
Profilaktyka uzależnień
Psychopatologia rozwoju i wychowania
Psychopedagogika niedostosowania społecznego
Psychoterapia dzieci i młodzieży
Socjologia wychowania
Socjoterapia – proces, metoda, programy
Superwizja
Trening interpersonalny
Trening umiejętności wychowawczych
Trening zadaniowy
Warsztat asertywności
Warsztaty socjoterapeutyczne
Współczesne koncepcje rozwoju człowieka
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Akceptuję politykę prywatności

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy