Studia Podyplomowe

Socjoterapia

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Studia podyplomowe na kierunku socjoterapia przygotowują do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w sferze emocji, osobami z zaburzeniami zachowania, nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu pedagogiki wychowawczej i terapeutycznej niezbędnych w zakresie profilaktyki społecznej i prawidłowego diagnozowania zaburzeń zachowania, tworzenia programów terapeutycznych oraz prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w różnych placówkach.
Student nabędzie kwalifikacje do pracy socjalnej m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych i karnych.
Program studiów podyplomowych na kierunku socjoterapia ma na celu przekazanie wiedzy zarówno merytorycznej, jak i praktycznej z dziedziny zdrowia psychicznego, psychologii dzieci i młodzieży, w tym wykorzystania współczesnych technik psychoterapii. Uczestnik studiów podyplomowych pozna również sposoby radzenia sobie ze stresem oraz proces uzależnień u dzieci i młodzieży.
Absolwenci tego kierunku uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawa, w tym przez:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)
 • Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia pedagogiczne, w tym do: nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.
  W przypadku braku posiadania uprawnień pedagogicznych umożliwiamy słuchaczom zapisanie się jednocześnie również na drugi kierunek studiów dot. kwalifikacji nauczycielskich – przygotowanie pedagogiczne.
  Studenci otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, świadczące o nabyciu umiejętności i kompetencji, które są niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela zajęć socjoterapeutycznych.

  Tematyka studiów

  Etyka w zawodzie terapeuty Interwencja kryzysowa Metody i techniki w socjoterapii Prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii Profilaktyka uzależnień Psychopatologia rozwoju i wychowania Psychopedagogika niedostosowania społecznego Psychoterapia dzieci i młodzieży Socjologia wychowania Socjoterapia – proces, metoda, programy Konstruowanie programów socjoterapeutycznych Superwizja Trening interpersonalny i zadaniowy Trening umiejętności wychowawczych Warsztat asertywności Warsztaty socjoterapeutyczne Współczesne koncepcje rozwoju człowieka Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.

  Zarezerwuj miejsce dla siebie

   Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

   AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

   Masz pytania?

   Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

   Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

   Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

   Najważniejsze cechy

   Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
   Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych