Studia Podyplomowe

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością. Pedagogika integracyjna i włączająca

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi i w integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczno – wychowawczy ucznia niepełnosprawnego po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

Pedagogika specjalna
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia: niesłyszącego i słabo słyszącego, niewidomego i słabo widzącego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym i niedostosowanego społecznie, z autyzmem, z SPE
Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z niepełnosprawnościami
Edukacja integracyjna i włączająca
Konstruowanie IPET
Kompetencje pedagoga specjalnego
Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
Pedagogika terapeutyczna
Surdopedagogika
Edukacja i terapia ucznia: niesłyszącego i słabo słyszącego, niewidomego i słabo widzącego, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zagrożonego niedostosowaniem społecznym i niedostawanego społecznie, niepełnosprawnego ruchowo, niepełnosprawnego intelektualnie, ze spektrum autyzmu
Oligofrenopedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna
Tyflopedagogika
Praca w grupie integracyjnej
Technologia informacyjna w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Akceptuję politykę prywatności

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy