Studia Podyplomowe

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością. Pedagogika integracyjna i włączająca

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi i w integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczno-wychowawczy ucznia niepełnosprawnego po spełnieniu wymogów:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)

Tematyka studiów

Pedagogika specjalna
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia: niesłyszącego i słabo słyszącego, niewidomego i słabo widzącego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym i niedostosowanego społecznie, z autyzmem, z SPE
Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z niepełnosprawnościami
Edukacja integracyjna i włączająca
Konstruowanie IPET
Kompetencje pedagoga specjalnego
Prawne podstawy kształcenia uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
Pedagogika terapeutyczna
Surdopedagogika
Edukacja i terapia ucznia: niesłyszącego i słabo słyszącego, niewidomego i słabo widzącego, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zagrożonego niedostosowaniem społecznym i niedostawanego społecznie, niepełnosprawnego ruchowo, niepełnosprawnego intelektualnie, ze spektrum autyzmu
Oligofrenopedagogika
Pedagogika resocjalizacyjna
Tyflopedagogika
Praca w grupie integracyjnej
Technologia informacyjna w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zarezerwuj miejsce dla siebie

    Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

    AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

    Masz pytania?

    Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

    Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

    Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

    Najważniejsze cechy

    Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
    Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych