Studia Podyplomowe

Chemia dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Instytut studiów podyplomowych oferuje możliwość uzyskania przygotowania dydaktycznego, poprzez uczestnictwo w zajęciach na kierunku Chemia dla nauczycieli. Cel studiów zakłada przede wszystkim przygotowanie słuchaczy do właściwego opracowywania i realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej dla tego przedmiotu w szkole.

Studia podyplomowe Chemia dla nauczycieli skierowane są głównie do nauczycieli czynnych zawodowo oraz innych osób, które ukończyły studia wyższe, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć w zakresie chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Prowadzone na tym kierunku studia podyplomowe dają możliwość nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do nauczania chemii i pracy z uczniami, wymaganych przez Ministerstwo Nauki. Absolwent studiów podyplomowych na tym kierunku, posiadający uprzednio przygotowanie pedagogiczne, uzyskuje kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z zapisami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymogami określonymi przez:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)

Słuchacze, którzy osiągną efekty kształcenia, jakie zakłada program studiów na tym kierunku otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów z zakresu chemii, będzie dodatkowym potwierdzeniem, iż absolwent nabył wykształcenie niezbędne do nauczania chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz zna wszelkie zagadnienia związane z metodyką pracy z uczniami w tym zakresie.

W przypadku braku posiadania uprawnień pedagogicznych umożliwiamy słuchaczom zapisanie się jednocześnie również na drugi kierunek studiów: Kwalifikacje nauczycielskie – Przygotowanie pedagogiczne.

Podstawowe moduły, jakie obejmują studia podyplomowe Chemia dla nauczycieli oparte są na konkretnych potrzebach praktyki nauczycielskiej i pracy z uczniami na poszczególnych etapach kształcenia. Zagadnienia objęte programem nauczania realizowanym w ramach studiów pozwalają na zdobycie kompleksowych kwalifikacji wymaganych do prowadzenia lekcji z chemii w szkołach.

Absolwent kierunku znał będzie metody i formy nauczania chemii w tym aktywizujące metody problemowe, zasady bezpiecznego przeprowadzania eksperymentów w szkolnej pracowni chemicznej. Będzie potrafił dobierać odpowiednie metody pracy dostosowane do treści nauczania oraz stosować środki dydaktyczne służące aktywizacji uczniów, wiedział jak dobierać i stosować metody popularyzujące nauki przyrodnicze. Nabędzie umiejętności jak łączyć wiedzę chemiczną z zastosowaniem chemii w życiu codziennym. Nauczy się jak kształtować ciekawość uczniów, zachęcając do eksperymentów naukowych, do pracy indywidualnej i zespołowej, do poszukiwania informacji z różnych źródeł a w efekcie do rozwoju zdolności logicznego myślenia.

Po kierunku chemia dla nauczycieli słuchacz zdobędzie też wiedzę jak korzystać z literatury fachowej w celu pozyskania informacji niezbędnych do prowadzenia lekcji, jak wykorzystywać źródła internetowe, multimedialne oraz krytycznie oceniać ich rzetelność.

Tematyka studiów

Szkolna pracownia chemiczna, przepisy BHP, doświadczenia. Laboratorium chemiczne Podstawy chemii Chemia nieorganiczna Chemia organiczna Chemia środowiska naturalnego Chemia w życiu codziennym Chemia analityczna i ogólna. Obliczenia i reakcje chemiczne Dydaktyka chemii

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych