Studia Podyplomowe

Master of Business Administration (MBA)

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
2 semestry
Czas trwania
7.900 zł
Czesne za 2 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia podyplomowe MBA organizowane przez Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego Pola w Lublinie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menadżerskich.

Program studiów MBA pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności biznesowych, w tym zarządczych i nadzorczych.

Po zakończeniu studiów podyplomowych MBA uczestnicy zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA spełniają kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzadzania mieniem państwowym, Dz.U. z 2018, poz. 1182).

MBA jest przeznaczony przede wszystkim dla:

menedżerów/kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla;
członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa;
osób które chcą zajmować stanowiska kierownicze aby jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.
Absolwenci studiów podyplomowych MBA nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności, stając się tym samym renomowanymi na rynku pracy specjalistami, którzy osiągają sukces zawodowy.

Studia podyplomowe MBA skierowane są do kandydatów którzy:

ukończyli studia wyższe (co najmniej I stopnia);
zarządzają własnymi firmami lub są zatrudnieni na średnim i wyższym szczeblu menedżerskim;
mają wykształcenie z różnych dziedzin i są zainteresowani uzyskaniem nowoczesnej, wysokiej jakości wiedzy z zarządzania;
działając jako menedżerowie potrzebują nowoczesnej wiedzy zarządczej.
Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie MBA oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez specjalistów (praktyków) w systemie case study.

Program kładzie nacisk na najnowsze koncepcje i praktyki, niezbędne dla kierowników i menadżerów działających na nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się rynku pracy, umożliwia wszechstronne
zrozumienie sposobu funkcjonowania małych i dużych przedsiębiorstw, ułatwiając uczestnikom nabycie praktycznej wiedzy warunkującej efektywne zarządzanie.

Tematyka studiów

205 godzin dydaktycznych obejmujących zagadnienia:
Zarządzanie projektami Couching zespołowy Ekonomia menadżerska
Finanse, kadry i podatki
w przedsiębiorstwie
Przywództwo, mentoring w biznesie i strategia firmy Psychologia zarządzania i decyzji menedżerskich
Zarządzanie mieniem państwowym Odpowiedzialność prawna członków zarządu (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych Prawo gospodarcze i handlowe
Biznes w zglobalizowanej gospodarce Zarządzanie operacjami i logistyką Negocjacje i zarządzanie sprzedażą
Kontroling i audyt Zarządzanie zmianą Innowacje i tworzenie nowych przedsięwzięć rozwojowych
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Etyka biznesu i CSR Public Relations, Social Media, Brand Management

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki