Studia Podyplomowe

Master of Business Administration (MBA)

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Studia podyplomowe MBA realizowane przez Akademię Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menadżerskich.
Program studiów MBA pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności biznesowych, w tym zarządczych i nadzorczych. Studia podyplomowe MBA trwają 1 rok (2 semestry).
Po zakończeniu studiów podyplomowych MBA uczestnicy zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.
Absolwenci studiów podyplomowych MBA spełniają kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzadzania mieniem państwowym, Dz.U. z 2018, poz. 1182).

MBA jest przeznaczony przede wszystkim dla:
– menadżerów/kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla;
– członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa;
– osób które chcą zajmować stanowiska kierownicze aby jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności, stając się tym samym renomowanymi na rynku pracy specjalistami, którzy osiągają sukces zawodowy.

Studia podyplomowe MBA skierowane są do kandydatów którzy:
– ukończyli studia wyższe (co najmniej I stopnia);
– zarządzają własnymi firmami lub są zatrudnieni na średnim i wyższym szczeblu menedżerskim;
– mają wykształcenie z różnych dziedzin i są zainteresowani uzyskaniem nowoczesnej, wysokiej jakości wiedzy z zarządzania;
– działając jako menedżerowie potrzebują nowoczesnej wiedzy zarządczej.

Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie MBA oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez specjalistów (praktyków) w systemie case study.
Program kładzie nacisk na najnowsze koncepcje i praktyki, niezbędne dla kierowników i menadżerów działających na nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się rynku pracy, umożliwia wszechstronne
zrozumienie sposobu funkcjonowania małych i dużych przedsiębiorstw, ułatwiając uczestnikom nabycie praktycznej wiedzy warunkującej efektywne zarządzanie.

Tematyka studiów

Zarządzanie mieniem państwowym i samorządowym Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Finanse, kadry i podatki w przedsiębiorstwie, w tym w spółkach komunalnych Zarządzanie zmianą Etyka biznesu i CSR Odpowiedzialność prawna członków zarządu (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) członków rad nadzorczych Ekonomia menedżerska Prawo gospodarcze i handlowe Psychologia zarządzania i decyzji menedżerskich Zarządzanie projektami Biznes w zglobalizowanej gospodarce Controlling i audyt Coaching zespołowy Zarządzanie operacjami i logistyką Przywództwo, mentoring w biznesie i strategia firmy Negocjacje i zarządzanie sprzedażą Public Relations, Social Media, Brand Management Innowacje i tworzenie nowych przedsięwzięć rozwojowych Myślenie wizualne w biznesie jako narzędzie skutecznej komunikacji Wystąpienia publiczne w teorii i praktyce

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Mentoring MBA

  Mentoring MBA to proces, w którym doświadczeni profesjonaliści z branży biznesowej wspierają i przewodzą studentom programów MBA.   Ten osobisty i zawodowy przewodnik pomaga w rozwoju umiejętności przywódczych, strategicznego myślenia 
i zarządzania karierą. Mentorzy, często będący liderami w swoich dziedzinach, udzielają cennych porad, dzielą się doświadczeniami 
i wiedzą, które są niezbędne w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu.  Dzięki mentoringowi, studenci MBA mają możliwość rozwijania sieci kontaktów zawodowych oraz uzyskania wglądu w realia rynku pracy. 


  
Jest to kluczowy element programów MBA, mający na celu nie tylko edukację teoretyczną, ale także praktyczne przygotowanie do wyzwań współczesnego biznesu.

  Ważne pliki

  Kluczowe dokumenty , zawierając istotne materiały dotyczące podyplomowych studiów MBA. Znajdują się w nich program nauczania, wytyczne oraz inne niezbędne informacje edukacyjne.

  Regulamin programu mentoringowego MBA.pdf
  Zgłoszenie do programu. 
Ankieta dla mentora i mentee.pdf
  Pomocnik do pracy z celem w mentoringu.pdf
  Bryk Mentorowanego.pdf
  Podręcznik mentora 
RA-NSA.pdf
  Kontrakt mentora 
z mentee.pdf

  Galeria zdjęć

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych