Studia Podyplomowe

Master of Business Administration (MBA)

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia podyplomowe MBA organizowane przez Akademię Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menadżerskich.

Program studiów MBA pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności biznesowych, w tym zarządczych i nadzorczych.

Po zakończeniu studiów podyplomowych MBA uczestnicy zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA spełniają kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzadzania mieniem państwowym, Dz.U. z 2018, poz. 1182).

MBA jest przeznaczony przede wszystkim dla:

menedżerów/kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla;
członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa;
osób które chcą zajmować stanowiska kierownicze aby jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.
Absolwenci studiów podyplomowych MBA nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności, stając się tym samym renomowanymi na rynku pracy specjalistami, którzy osiągają sukces zawodowy.

Studia podyplomowe MBA skierowane są do kandydatów którzy:

ukończyli studia wyższe (co najmniej I stopnia);
zarządzają własnymi firmami lub są zatrudnieni na średnim i wyższym szczeblu menedżerskim;
mają wykształcenie z różnych dziedzin i są zainteresowani uzyskaniem nowoczesnej, wysokiej jakości wiedzy z zarządzania;
działając jako menedżerowie potrzebują nowoczesnej wiedzy zarządczej.
Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie MBA oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez specjalistów (praktyków) w systemie case study.

Program kładzie nacisk na najnowsze koncepcje i praktyki, niezbędne dla kierowników i menadżerów działających na nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się rynku pracy, umożliwia wszechstronne
zrozumienie sposobu funkcjonowania małych i dużych przedsiębiorstw, ułatwiając uczestnikom nabycie praktycznej wiedzy warunkującej efektywne zarządzanie.

Tematyka studiów

Zarządzanie mieniem państwowym i samorządowym
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Finanse, kadry i podatki w przedsiębiorstwie, w tym w spółkach komunalnych
Zarządzanie zmianą
Etyka biznesu i CSR
Odpowiedzialność prawna członków zarządu (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
Ekonomia menedżerska
Prawo gospodarcze i handlowe
Psychologia zarządzania i decyzji menedżerskich
Zarządzanie projektami
Biznes w zglobalizowanej gospodarce
Controling i audyt
Coaching zespołowy
Zarządzanie operacjami i logistyką
Przywództwo, mentoring w biznesie i strategia firmy
Negocjacje i zarządzanie sprzedażą
Public Relations, Social Media, Brand Management
Innowacje i tworzenie nowych przedsięwzięć rozwojowych

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych