Studia Podyplomowe

Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna z elementami terapii logopedycznej

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy na stanowisku pedagoga – terapeuty, specjalisty świadczącego zadania z organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Dzięki realizacji planu studiów tego kierunku nabędzie również kompetencje do prowadzenia zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem elementów terapii logopedycznej w ramach terapii dziecka i wspomagania jego rozwoju. Jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, a w szczególności w:
• przedszkolach i szkołach,
• poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
• placówkach opieki, wychowania, terapii.

Należy jednak pamiętać, że przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela wymaga dodatkowo ukończenia specjalności nauczycielskiej/studiów podyplomowych z zakresu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami, Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

Fonetyka i fonologia
Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Organizacja procesu terapeutycznego
Pedagogiczne podstawy logopedii szkolnej
Pedagogika specjalna
Wprowadzenie do logopedii
Metodyka terapii w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
Psychologia rozwojowa i wychowawcza
Rozwój języka dziecka
Diagnoza i terapia logopedyczna
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Metodyka terapii w zakresie trudności uczenia się matematyki
Rewalidacja indywidualna i grupowa
Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
Diagnostyka w pedagogice specjalnej

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych