Studia Podyplomowe

Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna (terapia pedagogiczna) i logopedia szkolna

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
3 semestry
Czas trwania
2.500 zł
Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy na stanowisku wychowawcy, specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego – terapeuty, specjalisty – pedagoga specjalnego. Jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, a w szczególności w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • placówkach opieki, wychowania, terapii,
 • placówkach socjoterapeutycznych,
 • oświatowych agendach samorządowych,
 • w szkolnictwie, przy czym przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej/studiów podyplomowych z zakresu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela).

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Diagnoza i terapia logopedyczna
 2. Diagnoza i terapia pedagogiczna
 3. Emisja głosu i dykcja
 4. Fonetyka i fonologia
 5. Metodyka pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 6. Metodyka terapii w zakresie trudności uczenia się matematyki
 7. Metodyka terapii w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu
 8. Organizacja procesu terapeutycznego
 9. Pedagogiczne podstawy logopedii
 10. Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
 11. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 12. Pedagogika specjalna
 13. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 14. Rewalidacja indywidualna i grupowa
 15. Rozwój języka dziecka
 16. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 17. Terapia pedagogiczna
 18. Wprowadzenie do logopedii
 19. Dydaktyka specjalna
 20. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 21. Przygotowanie pracy końcowej
 22. Praktyka pedagogiczna

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki