Studia Podyplomowe

Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna (terapia pedagogiczna) i logopedia szkolna

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy na stanowisku wychowawcy, specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego – terapeuty, specjalisty – pedagoga specjalnego. Jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, a w szczególności w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • placówkach opieki, wychowania, terapii,
 • placówkach socjoterapeutycznych,
 • oświatowych agendach samorządowych,
 • w szkolnictwie, przy czym przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej/studiów podyplomowych z zakresu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela).

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Diagnoza i terapia logopedyczna
 2. Diagnoza i terapia pedagogiczna
 3. Emisja głosu i dykcja
 4. Fonetyka i fonologia
 5. Metodyka pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 6. Metodyka terapii w zakresie trudności uczenia się matematyki
 7. Metodyka terapii w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu
 8. Organizacja procesu terapeutycznego
 9. Pedagogiczne podstawy logopedii
 10. Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
 11. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 12. Pedagogika specjalna
 13. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 14. Rewalidacja indywidualna i grupowa
 15. Rozwój języka dziecka
 16. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 17. Terapia pedagogiczna
 18. Wprowadzenie do logopedii
 19. Dydaktyka specjalna
 20. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 21. Przygotowanie pracy końcowej
 22. Praktyka pedagogiczna

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy