Studia Podyplomowe

Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna z elementami terapii logopedycznej

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Studia podyplomowe na kierunku Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna przygotowują do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami rozwoju mowy. Celem studiów podyplomowych jest wszechstronne przygotowanie merytoryczne i praktyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie logopedii. Zajęcia praktyczne na studiach podyplomowych umożliwiają pełne przygotowanie pedagogiczne i wyposażenie w specjalistyczną wiedzę i umiejętności oraz kompetencje niezbędne do prawidłowej diagnozy i terapii wad i zaburzeń mowy.

Studia podyplomowe Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna kierowane są głównie do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, absolwentów studiów magisterskich oraz innych osób, które ukończyły studia wyższe (potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), chcących uzyskać kompetencje i kwalifikacje zawodowe umożliwiające świadczenie usług edukacyjnych, prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń mowy w przedszkolach, szkołach podstawowych czy ośrodkach wczesnej interwencji. Absolwent studiów podyplomowych może także podjąć pracę w resorcie zdrowia lub resorcie oświaty.

Absolwenci studiów podyplomowych na tym kierunku otrzymują dyplom ukończenia studiów poświadczający przygotowanie do pracy na stanowisku specjalisty świadczącego zadania z organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formie zajęć korekcyjno–kompensacyjnych. Dzięki realizacji planu studiów opracowanego dla tego kierunku student nabędzie również kompetencje do prowadzenia zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem elementów terapii logopedycznej w ramach terapii dziecka i wspomagania jego rozwoju. Ukończenie studiów daje przygotowanie do pracy w różnych instytucjach, a w szczególności w:

 • placówkach oświatowych, przedszkolach i szkołach,
 • poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
 • placówkach opieki, wychowania i terapii.

Aby podjąć naukę na studiach podyplomowych Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna, należy złożyć wymagane dokumenty, między innymi odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Studenci, którzy osiągną zakładane efekty kształcenia otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Program nauczania realizowany w ramach studiów specjalizacyjnych został opracowany w taki sposób, by osiągnąć założony cel studiów oraz umożliwić słuchaczom uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania skutecznych działań z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Podstawowe moduły, jakie obejmują studia podyplomowe Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna oparte są na konkretnych potrzebach przygotowania pedagogicznego. Zagadnienia objęte programem nauczania pochodzą z różnych dziedzin, jednak przede wszystkim pozwalają na rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu logopedii.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę – nasi nauczyciele akademiccy, oprócz tego, że posiadają ogromną wiedzą teoretyczną, to również dysponują wieloletnim, praktycznym doświadczeniem i przygotowaniem pedagogicznym w zakresie terapii mowy i rozwoju dziecka.

Tematyka studiów

Fonetyka i fonologia Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Organizacja procesu terapeutycznego Pedagogiczne podstawy logopedii szkolnej Pedagogika specjalna Wprowadzenie do logopedii Metodyka terapii w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna Psychologia rozwojowa i wychowawcza Rozwój języka dziecka Diagnoza i terapia logopedyczna Diagnoza i terapia pedagogiczna Metodyka terapii w zakresie trudności uczenia się matematyki Rewalidacja indywidualna i grupowa Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej Diagnostyka w pedagogice specjalnej

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych