Studia Podyplomowe

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Wczesne wsparcie rozwoju dziecka to forma współpracy i pomocy małym dzieciom oraz ich rodzicom obejmujące zespół ściśle ze sobą powiązanych, kompleksowych i wyspecjalizowanych działań mających na celu pomoc w rozwoju psychoruchowym i społecznym małego dziecka.

Studia podyplomowe na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest dobrym wyborem dla osób, które planują pracować z małymi dziećmi, między innymi w zakresie rehabilitacji ruchowej. Ten interdyscyplinarny kierunek przygotowuje do realizacji profesjonalnych, zintegrowanych i kompleksowych działań wobec dziecka z dysfunkcją ruchu lub inną niepełnosprawnością, polegających na profilaktyce i diagnostyce oraz czynnościach o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym.

Instytut studiów podyplomowych stworzyła nowoczesny, a zarazem realny i dostosowany do wymogów zakresie pedagogiki specjalnej, program nauczania realizowany na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Celem studiów jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami profilaktyki i rozpoznawania zaburzeń w rozwoju psychoruchowym dziecka oraz przekazanie wiedzy na temat metod i prowadzenia terapii z dziećmi, u których występują różnorakie dysfunkcje. Studia mają przygotować wysoko wykwalifikowaną kadrę posiadającą teoretyczne i praktyczne umiejętności wczesnego wspomagania społecznego rozwoju dziecka i odpowiedniej interwencji terapeutycznej.

Absolwent studiów tym kierunku jest przygotowany do:

 • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • wykrywania zaburzeń rozwojowych poprzez dokonanie specjalistycznej diagnozy,
 • dobierania i dostosowywania metod pracy pozwalających na wczesne wsparcie rozwoju dziecka z zaburzeniami zachowania,
 • opracowywania indywidualnych programów terapeutycznych,
 • planowania oraz realizacji zajęć profilaktycznych i terapeutycznych,
 • dokumentowania działań i postępów dziecka,
 • wspierania i współpracy z rodzicami w zakresie rehabilitacji małego dziecka z zaburzonym rozwojem,
 • współpracy ze specjalistami w innych dziedzinach.

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych dające uprawnienia i kwalifikacje do przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych. Ukończenie studiów jest jednoznaczne z uzyskaniem umiejętności i kompetencji w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej z małym dzieckiem wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju.

Studia nie tylko przygotowują do pracy z dzieckiem i jego rodziną, ale mogą być również elementem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Oprócz kwalifikacji zawodowych słuchacze posiądą praktyczną wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami w różnym wieku w placówkach, takich jak: poradnia specjalistyczna, przedszkole, szkoła podstawowa, czy szkoła specjalna. Absolwenci mają także większe szanse na znalezienie pracy w ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ukończenie studiów na kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i uzyskanie dyplomu umożliwi zdobycie niezbędnych kompetencji i warsztatu, który pozwoli na efektywne prowadzenie zajęć za pomocą innowacyjnych metod i technik. Da to możliwość opracowania kompleksowego planu prowadzenia skoordynowanych działań, wpływających na funkcjonowanie małego dziecka, z uwzględnieniem wsparcia jego rodziny.

Studia kierowane są do absolwentów studiów na kierunku: psychologia, pedagogika lub pedagogika specjalna oraz logopedów, zainteresowanych pracą w zespołach wspomagających rozwój małych dzieci. Do podjęcia studiów wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (I bądź II stopnia lub jednolitych magisterskich), potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Tematyka studiów

Organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju – podstawy prawne, procedury, standardy Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej małego dziecka Medyczne aspekty zaburzeń w rozwoju małego dziecka – jednostki nozologiczne, kategorie diagnostyczne Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego Wybrane metody terapii i wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego Dziecko niepełnosprawne intelektualnie – diagnozowanie, wspomaganie rozwoju Dziecko słabowidzące i niewidome – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju Dziecko słabosłyszące i niesłyszące – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju Dziecko niepełnosprawne ruchowo – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju Dziecko z całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju Dziecko z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego – metody wspomagania, zasady współpracy Konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych