Studia Podyplomowe

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterskich kierunków: psychologia, pedagogika lub pedagogika specjalna oraz logopedów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagających rozwój małych dzieci, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Ukończywszy studia podyplomowe absolwent będzie dysponował wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi niezbędnymi do pracy w placówkach, takich jak: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia specjalistyczna, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła specjalna.

Ukończenie studiów jest jednoznaczne z uzyskaniem umiejętności i kwalifikacji w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dzieckiem wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju.

Tematyka studiów

 1. Organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju – podstawy prawne, procedury, standardy
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej małego dziecka
 3. Medyczne aspekty zaburzeń w rozwoju małego dziecka – jednostki nozologiczne, kategorie diagnostyczne
 4. Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego
 5. Wybrane metody terapii i wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego
 6. Dziecko niepełnosprawne umysłowo – diagnozowanie, wspomaganie rozwoju
 7. Dziecko słabowidzące i niewidome – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
 8. Dziecko słabosłyszące i niesłyszące – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
 9. Dziecko niepełnosprawne ruchowo – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
 10. Dziecko z całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
 11. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
 12. Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego – metody wspomagania, zasady współpracy
 13. Konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 14. Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej
 15. Praktyka pedagogiczna
 16. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy