Studia Podyplomowe

Biologia dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Celem studiów podyplomowych biologia dla nauczycieli jest zapoznanie słuchaczy z problematyką poruszaną na poszczególnych etapach kształcenia z przedmiotu biologia. Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.
Studia podyplomowe przygotowują merytorycznie do wykonywania zawodu nauczyciela biologii, dają możliwość uzyskania kwalifikacji niezbędnych do nauczania biologii, wymaganych przepisami prawa polskiego. Po ukończeniu studiów, absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na nauczanie biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Uczestnik zdobywa merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień dot. przedmiotu biologia, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji.
Absolwenci tego kierunku uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z biologii, po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawa, w tym przez:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)
 • Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia pedagogiczne.
  W przypadku braku posiadania uprawnień pedagogicznych umożliwiamy słuchaczom zapisanie się jednocześnie również na drugi kierunek studiów: Kwalifikacje nauczycielskie – Przygotowanie pedagogiczne.
  Studenci otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, świadczące o nabyciu umiejętności i kompetencji, które są niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela biologii.

  Tematyka studiów

  Anatomia i fizjologia człowieka Biochemia Biologia ewolucyjna Zoologia Cytologia i histologia Edukacja prozdrowotna Botanika Ekologia Genetyka i biotechnologia Fizjologia roślin Fizjologia zwierząt Mikrobiologia Dydaktyka nauczania biologii.

  Zarezerwuj miejsce dla siebie

   Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

   AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

   Masz pytania?

   Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

   Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

   Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

   Najważniejsze cechy

   Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
   Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych