Studia Podyplomowe

Fizyka z astronomią dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Centrum Kształcenia Podyplomowego oferuje możliwość kształcenia ogólnego w zakresie fizyki z astronomią oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poprzez uczestnictwo w zajęciach na kierunku Fizyka dla nauczycieli.

Celem studiów jest przede wszystkich przygotowanie słuchaczy do właściwego tworzenia i realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej dla tego przedmiotu w szkole. Studia podyplomowe na tym kierunku zapewniają nie tylko przygotowanie merytoryczne, lecz również pozwalają absolwentom na wdrażanie innowacji pedagogicznych, właściwy dobór metod, form pracy i opracowanie narzędzi umożliwiających przekazanie aktualnej wiedzy, formułowanie celów, tworzenie programów i planów nauczania dostosowanych do wymagań edukacyjnych oraz indywidualnych potrzeb ucznia, a także na dokonanie oceny postępów ucznia.

Podstawa prawna określająca warunki, po spełnieniu których absolwent studiów podyplomowych uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie niezbędne do nauczania fizyki z astronomią w szkołach obejmuje:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2102) – § 2 pkt 7, § 3 ust. 1 i 2.).

Studia podyplomowe skierowane są głównie do osób z wyższym wykształceniem, chcących pogłębić swoją wiedzę merytoryczną z fizyki i astronomii, a także do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe umożliwiające prowadzenie zajęć w zakresie fizyki w szkołach.

Po zakończeniu studiów uczestnicy, którzy osiągną zakładane efekty kształcenia otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Posiadanie świadectwa z zakresu fizyki dla nauczycieli będzie dodatkowym potwierdzeniem, iż absolwent nabył kwalifikacje zawodowe i wszechstronną wiedzę z zakresu tych nauk, którą potrafi wykorzystać w nauczaniu fizyki z astronomią w szkole.

Tematyka studiów

Historia fizyki i astronomii, Astronomia i grawitacja, Kinematyka i dynamika, Matematyka w fizyce, Drgania i fale mechaniczne. Fale akustyczne, Hydrostatyka i termodynamika, Elektrostatyka i prąd stały, Optyka i fale elektromagnetyczne, Magnetyzm i indukcja elektromagnetyczna, Elementy fizyki kwantowej, Laboratorium fizyczne, Dydaktyka fizyki z astronomią.

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych