Studia Podyplomowe

Fizyka z astronomią dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Centrum Studiów Podyplomowych Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie oferuje możliwość uzyskania przygotowania dydaktycznego i merytorycznego, poprzez uczestnictwo na studiach podyplomowych w zakresie, fizyka z astronomią dla nauczycieli.
Celem studiów jest przede wszystkich przygotowanie słuchaczy do właściwego tworzenia i realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej dla tego przedmiotu w szkole. Studia podyplomowe na tym kierunku zapewniają nie tylko przygotowanie merytoryczne, lecz również pozwalają absolwentom na wdrażanie innowacji pedagogicznych, właściwy dobór metod, form pracy i opracowanie narzędzi umożliwiających przekazanie aktualnej wiedzy, formułowanie celów, tworzenie programów i planów nauczania dostosowanych do wymagań edukacyjnych oraz indywidualnych potrzeb ucznia, a także na dokonanie oceny postępów ucznia.

Absolwent ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, obejmującą podstawy mechaniki , termodynamiki, fizyki atomowej i jądrowej która jest niezbędna do rozumienia i opisu zjawisk i procesów przyrodniczych i praw w otaczającym nas świecie oraz metod matematycznych fizyki.
Fizyka z astronomią to kierunek dla tych których fascynują prawa rządzące światem przyrody
i którzy pytanie o naturę tych praw ich przyczyny i skutki uważają za jedne z najciekawszych
i niezwykle intrygujące
Podstawa prawna określająca warunki, po spełnieniu których absolwent studiów podyplomowych uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie niezbędne do nauczania fizyki z astronomią w szkołach obejmuje:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)
 • Studia podyplomowe skierowane są głównie do osób z wyższym wykształceniem, chcących pogłębić swoją wiedzę merytoryczną z fizyki i astronomii, a także do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe umożliwiające prowadzenie zajęć w zakresie fizyki w szkołach.
  Po zakończeniu studiów uczestnicy, którzy osiągną zakładane efekty kształcenia otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Posiadanie świadectwa z zakresu fizyki dla nauczycieli będzie dodatkowym potwierdzeniem, iż absolwent nabył kwalifikacje zawodowe i wszechstronną wiedzę z zakresu tych nauk, którą potrafi wykorzystać w nauczaniu fizyki z astronomią w szkole.

  W przypadku braku posiadania uprawnień pedagogicznych umożliwiamy słuchaczom zapisanie się jednocześnie również na drugi kierunek studiów: Kwalifikacje nauczycielskie – Przygotowanie pedagogiczne.

  Tematyka studiów

  Historia fizyki i astronomii Astronomia i grawitacja Kinematyka i dynamika Matematyka w fizyce Drgania i fale mechaniczne. Fale akustyczne Hydrostatyka i termodynamika Elektrostatyka i prąd stały Optyka i fale elektromagnetyczne Magnetyzm i indukcja elektromagnetyczna Elementy fizyki kwantowej Laboratorium fizyczne Dydaktyka fizyki z astronomią

  Zarezerwuj miejsce dla siebie

   Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

   AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

   Masz pytania?

   Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

   Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

   Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

   Najważniejsze cechy

   Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
   Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych