Kim jesteśmy

Jesteśmy uczelnią niepaństwową, posiadającą takie same uprawnienia jak uczelnie państwowe. Działamy od 2000 r. na podstawie decyzji MEN o wpisie do rejestru uczelni. Posiadamy ofertę studiów międzynarodowych i kształcimy studentów z różnych części świata. Wszystkie nasze kierunki studiów, w tym studiów podyplomowych, odpowiadają aktualnym wymogom ustawowym i przepisom krajowym.

Doświadczenie

Nasza Uczelnia WSSP w Lublinie jest szkołą wyższą niepubliczną, funkcjonujemy od 2000 r. na podstawie decyzji MEN. Posiadamy takie same uprawnienia jak uczelnie państwowe. Kształcimy corocznie kilka tysięcy studentów studiów wyższych i słuchaczy studiów podyplomowych. Pozyskujemy również z sukcesem środki finansowe, głównie unijne, na projekty dla naszych studentów.

  • posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji studiów podyplomowych w całej Polsce – jesteśmy już obecni w 39 miastach i stale poszerzamy mapę naszych punktów,
  • stale poszerzamy listę kierunków studiów podyplomowych, aby dostosowywać ofertę do potrzeb słuchaczy, bazując na doświadczeniu i możliwości realizacji nowych kierunków,
  • poszerzamy swoje doświadczenie również o nowe osoby prowadzące, aby zajęcia były jak najbardziej przydatne i praktyczne dla naszych słuchaczy.

Niesamowita kadra

Nasi pracownicy to wyłącznie profesjonaliści najwyższej klasy.

Co mówią nasi studenci?