Studia Podyplomowe

Zarządzanie oświatą

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się oświatą i edukacją (nauczyciele, pedagodzy) oraz problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, a w szczególności do osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Tematyka studiów

Biznes plan. Procedury kredytowe. Współpraca szkoły z bankiem. Zarządzanie finansami szkoły oraz placówek oświatowych
Prawne kompetencje i zadania oświatowe samorządów terytorialnych
Projektowanie i wdrażanie prawa wewnątrzszkolnego
Psychologia zarządzania
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia. Ewaluacja w szkole i placówce oświatowej
Negocjacje i techniki negocjacji. Komunikacja interpersonalna
Dokumentowanie pracy szkoły i placówki oświatowej
Wybrane zagadnienia prawa oświatowego i prawa pracy
BHP w placówkach oświatowych
Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej. Przygotowanie projektów
Technologia informacyjna w zarządzaniu
Współczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi
Wybrane zagadnienia organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych