Studia Podyplomowe

Zarządzanie oświatą

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Zarządzanie placówkami oświatowymi wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które pozwolą osobie zajmującej stanowisko kierownicze na sprawne i efektywne dowodzenie daną placówką. To stanowisko cechuje się wieloma wszelkiego rodzaju obowiązkami, odpowiedzialnościami i wymaganiami. Zatem kluczem do profesjonalnego zarządzania szkołą, przedszkolem lub inną placówką oświatową jest wykwalifikowana osoba zajmująca stanowisko kierownicze.

Prowadzone na kierunku Zarządzanie oświatą studia podyplomowe profesjonalnie przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych w różnego rodzaju placówkach oświatowych, a także do zajmowania odpowiedzialnych stanowisk w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

Celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, wymaganej do zajmowania stanowisk dyrektorskich i innych stanowisk kierowniczych w instytucjach z obszaru edukacji. Intencją jest wykształcenie samodzielnej kadry kierowniczej, pragnącej dowodzić w sposób sprawny, zorganizowany, skuteczny i zgodny z prawem.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

 • posiada wiedzę z zakresu odpowiedzialności za zarządzanie szkołą i za całokształt jej pracy,
 • dostrzega i potrafi rozwiązywać pojawiające się problemy w prowadzonej placówce oświatowej,
 • wykazuje się znajomością stosowania prawa w zarządzaniu tego typu placówką,
 • zna metody utrzymywania prawidłowych więzi ze środowiskiem lokalnym.

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zawodowo kształceniem i edukacją oraz problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, a w szczególności do osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji na stanowiskach kierowniczych w oświacie. Z oferty kształcenia mogą skorzystać nauczyciele, pedagodzy, pracownicy nadzoru pedagogicznego oraz inni pracownicy organów prowadzących szkoły posiadający tytuł licencjata lub magistra. Studia podyplomowe adresowane są także dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy są zainteresowani zdobyciem kwalifikacji i pretendują do podejmowania czynności zawodowych na szczeblach kierowniczych w oświacie.

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych i uzyskują kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkołach, przedszkolach, żłobkach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz.U.2023 poz. 2578).

Program studiów podyplomowych na tym kierunku umożliwia efektywne uzupełnienie kształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności, między innymi w zakresie zarządzania w różnych typach szkół i innych placówkach oświatowych, przepisów prawa oświatowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Tematyka studiów

Biznes plan Procedury kredytowe Współpraca szkoły z bankiem Zarządzanie finansami szkoły oraz organizacji oświatowych Prawne kompetencje i zadania oświatowe samorządów terytorialnych Projektowanie i wdrażanie prawa wewnątrzszkolnego Psychologia zarządzania Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia Ewaluacja w szkole i placówce oświatowej Negocjacje i techniki negocjacji Komunikacja interpersonalna Dokumentowanie pracy szkoły i placówki oświatowej Wybrane zagadnienia prawa oświatowego i prawa pracy BHP w placówkach oświatowych Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej Przygotowanie projektów Technologie informatyczne w zarządzaniu Współczesne strategie zarządzania zasobami ludzkim Wybrane zagadnienia organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych