Studia Podyplomowe

Kwalifikacje nauczycielskie. Przygotowanie pedagogiczne

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia na tym kierunku umożliwiają słuchaczom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych tzn. nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, na stanowisku nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Tematyka studiów

 1. Psychologia:
  – poznawcza;
  – rozwoju człowieka;
  – osobowości;
  – elementy psychologii klinicznej;
  – elementy psychopatologii;
  – wychowawcza
 2. Pedagogika:
  – specjalna;
  – zachowania;
  – twórczości;
  – opiekuńczo-wychowawcza;
  – teoria opieki;
  – społeczna;
  – porównawcza
 3. Technologia informacyjna
 4. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 5. Metody i techniki uczenia się
 6. Pedagogika. Współczesne kierunki w pedagogice
 7. Elementy komunikacji interpersonalnej
 8. Elementy prawa i organizacja oświaty w Polsce zgodnie z założeniami obowiązującej reformy oświaty
 9. BHP w szkole i placówce oświatowej
 10. Etyka zawodowa nauczyciela
 11. Diagnoza i terapia pedagogiczna ucznia oraz środowiska rodzinnego
 12. Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
 13. Edukacja w wymiarze europejskim
 14. Przygotowanie pracy końcowej
 15. Praktyka zawodowa

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy