Studia Podyplomowe

Kwalifikacje nauczycielskie. Przygotowanie pedagogiczne

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Celem studiów podyplomowych Kwalifikacje nauczycielskie – Przygotowanie pedagogiczne jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych, poprzez uzupełnienie ich wiedzy merytorycznej odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi. Absolwenci posiądą wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności warsztatowe w zakresie metodyki i organizacji pracy z uczniami w szkołach na poszczególnych etapach edukacyjnych. Ponadto zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby studenci mieli szansę nabyć umiejętności oraz kompetencje niezbędne do realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, a także do samodzielnego opracowywania i kompleksowej realizacji dydaktycznych założeń programów nauczania oraz dostosowania ich do możliwości i potrzeb swoich podopiecznych.

Ten kierunek studiów podyplomowych adresowany jest do osób z wyższym wykształceniem (posiadających dyplom licencjata lub mgr). Treści kształcenia kierowane są bowiem do absolwentów posiadających merytoryczne przygotowanie podstawowe, pragnących uzyskać wymagane przepisami prawa kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela i nauczania wybranego przedmiotu w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej bądź pracy jako psycholog szkolny i realizacji opiekuńczych zadań szkoły. Studia przeznaczone są zatem dla osób zainteresowanych pracą m.in. w charakterze nauczyciela, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i praktyki zawodowej.

Studia na tym kierunku umożliwiają słuchaczom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych koniecznych do nauczania przedmiotów w szkołach i pracy z uczniami oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z praktyką pedagogiczną. Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że nadają wymagane kwalifikacje pedagogiczne pozwalające na podjęcie pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, innych placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, na stanowisku nauczyciela zgodnie z:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)
 • Studenci, którzy osiągną efekty kształcenia, jakie zakłada program studiów na tym kierunku otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego, będzie dodatkowym potwierdzeniem nabytych umiejętności i kompetencji, które są niezbędne do prowadzenia zajęć i pracy z dziećmi i młodzieżą w dowolnej placówce oświatowej, pracy w zawodzie nauczyciela lub jako pedagog szkolny. Absolwenci studiów mają więc większą możliwość, by podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego, wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, rozumienie procesów rozwoju społecznego i praktycznych umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.

  Podstawowe moduły, jakie obejmują studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne oparte są na konkretnych potrzebach praktyki nauczycielskiej, a realizowane są przez specjalistów w systemie case study.

  Tematyka studiów

  Psychologia społeczna, rozwoju człowieka, wychowawcza Psychologia poznawcza osobowości Psychologia kliniczna i psychopatologia Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, teoria opieki Pedagogika twórczości, społeczna i porównawcza Pedagogika ogólna i specjalna Podstawy dydaktyki Emisja głosu Dydaktyka ogólna i przedmiotowa

  Zarezerwuj miejsce dla siebie

   Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

   AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

   Masz pytania?

   Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

   Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

   Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

   Najważniejsze cechy

   Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
   Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych