Studia Podyplomowe

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Osoby zainteresowane doskonaleniem umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych, zachęcamy do aplikowania na studia podyplomowe Integracja sensoryczna. Zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych pozwalają zdobyć wiedzę i kompetencje społeczne dotyczące diagnozy i doboru formy pracy z dziećmi z zaburzeniami w obszarze integracji sensorycznej.

Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie słuchaczom nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy i terapii integracji sensorycznej, jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka pozwala na kompleksowe zaopiekowanie się i wspieranie rozwoju dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć, głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracy z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi w zakresie diagnozy i terapii zgodnie z wynikami obserwacji klinicznej dziecka i indywidualnym programem.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Integracja sensoryczna ma szansę podjąć pracę w przedszkolu, klubie malucha, ośrodkach prowadzących terapię integracji sensorycznej, w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, innych ośrodkach edukacyjnych lub terapeutycznych oraz gabinetach integracji sensorycznej.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacze, którzy osiągną efekty kształcenia, jakie zakłada program studiów na tym kierunku otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Zajęcia stacjonarne są realizowane tylko w ośrodkach: Ciechanów, Lublin, Olsztyn, Płońsk, Pruszków, Siedlce. Słuchacz będzie mógł wybrać miasto, w którym będzie uczestniczył dwa razy w semestrze w zajęciach stacjonarnych.

Tematyka studiów

Neuroanatomia – budowa i funkcjonowanie układu nerwowego Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka Rozwój procesów integracji sensorycznej i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka Rozwój psychoruchowy dziecka do 6 roku życia Budowa, rozwój, funkcjonowanie i zaburzenia systemów sensorycznych Ocena procesów integracji sensorycznej Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem, ADHD, kruchym X, Zespołem Downa, MPD lub wybiórczością pokarmową Funkcjonowanie oralno-motoryczne a zaburzenia integracji sensorycznej Zastosowanie metody integracji sensorycznej w terapii logopedycznej Kliniczna obserwacja dysfunkcji integracji sensorycznej – diagnoza, opracowanie wyników badań Metodyka terapii ręki Zastosowanie metody integracji sensorycznej w reedukacji Zaburzenia dystrybucji napięcia mięśniowego w terapii integracji sensorycznej Wady postawy w terapii integracji sensorycznej Praca z dzieckiem z obniżonymi reakcjami równoważnymi Standardy prowadzenia terapii integracji sensorycznej Rola „diety sensorycznej” w terapii integracji sensorycznej Rozpoznawanie i wyjaśnianie sensorycznych sygnałów dziecka Zajęcia praktyczne prowadzone na sali do terapii integracji sensorycznej oraz analiza studium przypadku

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych