Studia Podyplomowe

Integracja sensoryczna

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
3 semestry
Czas trwania
3.000 zł
Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie integracji sensorycznej, jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka. Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć obejmujących zakres integracji sensorycznej wyznaczony programem. Absolwenci SI mogą znaleźć pracę w przedszkolach, klubach malucha, ośrodkach prowadzących zajęcia z integracji sensorycznej oraz innych ośrodkach edukacyjnych lub terapeutycznych.

Tematyka studiów

 1. Neuroanatomia – budowa i funkcjonowanie układu nerwowego.
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka.
 3. Rozwój procesów integracji sensorycznej i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.
 4. Rozwój psychoruchowy dziecka do 6 roku życia.
 5. Budowa, rozwój, funkcjonowanie i zaburzenia systemów sensorycznych.
 6. Ocena procesów integracji sensorycznej.
 7. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się.
 8. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem.
 9. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z ADHD.
 10. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z kruchym X.
 11. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z Zespołem Downa.
 12. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z MPDZ.
 13. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z wybiórczością pokarmową.
 14. Funkcjonowanie oralno-motoryczne a zaburzenia integracji sensorycznej.
 15. Zastosowanie metody integracji sensorycznej w terapii logopedycznej.
 16. Kliniczna obserwacja dysfunkcji integracji sensorycznej – diagnoza, opracowanie wyników badań.
 17. Terapia ręki.
 18. Zastosowanie metody integracji sensorycznej w reedukacji.
 19. Zaburzenia dystrybucji napięcia mięśniowego w terapii integracji sensorycznej.
 20. Wady postawy w terapii integracji sensorycznej.
 21. Praca z dzieckiem z obniżonymi reakcjami równoważnymi.
 22. Standardy prowadzenia terapii integracji sensorycznej.
 23. Rola „diety sensorycznej” w terapii integracji sensorycznej.
 24. Rozpoznawanie i wyjaśnianie sensorycznych sygnałów dziecka
 25. Zajęcia praktyczne – ćwiczenia na sali do terapii integracji sensorycznej, filmy, omawianie studium przypadku.
 26. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki