Studia Podyplomowe

Integracja sensoryczna

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie integracji sensorycznej, jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka. Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć obejmujących zakres integracji sensorycznej wyznaczony programem. Absolwenci SI mogą znaleźć pracę w przedszkolach, klubach malucha, ośrodkach prowadzących zajęcia z integracji sensorycznej oraz innych ośrodkach edukacyjnych lub terapeutycznych.

Tematyka studiów

 1. Neuroanatomia – budowa i funkcjonowanie układu nerwowego.
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka.
 3. Rozwój procesów integracji sensorycznej i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.
 4. Rozwój psychoruchowy dziecka do 6 roku życia.
 5. Budowa, rozwój, funkcjonowanie i zaburzenia systemów sensorycznych.
 6. Ocena procesów integracji sensorycznej.
 7. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się.
 8. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem.
 9. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z ADHD.
 10. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z kruchym X.
 11. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z Zespołem Downa.
 12. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z MPDZ.
 13. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej u dzieci z wybiórczością pokarmową.
 14. Funkcjonowanie oralno-motoryczne a zaburzenia integracji sensorycznej.
 15. Zastosowanie metody integracji sensorycznej w terapii logopedycznej.
 16. Kliniczna obserwacja dysfunkcji integracji sensorycznej – diagnoza, opracowanie wyników badań.
 17. Terapia ręki.
 18. Zastosowanie metody integracji sensorycznej w reedukacji.
 19. Zaburzenia dystrybucji napięcia mięśniowego w terapii integracji sensorycznej.
 20. Wady postawy w terapii integracji sensorycznej.
 21. Praca z dzieckiem z obniżonymi reakcjami równoważnymi.
 22. Standardy prowadzenia terapii integracji sensorycznej.
 23. Rola „diety sensorycznej” w terapii integracji sensorycznej.
 24. Rozpoznawanie i wyjaśnianie sensorycznych sygnałów dziecka
 25. Zajęcia praktyczne – ćwiczenia na sali do terapii integracji sensorycznej, filmy, omawianie studium przypadku.
 26. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy