Studia Podyplomowe

Edukacja i terapia osób niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika)

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju.

Adresatami kierunku są osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe. Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami słuchu.

Absolwent po ukończeniu studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów z wadą słuchu oraz wynikającej z niej zaburzeń mowy. Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie edukacji pozaszkolnej, w tym dotyczącej wychowania w internacie dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu. Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z uszkodzonym narządem słuchu.

Tematyka studiów

Surdopedagogika
Podstawy fonetyki i ortofonii
Elementy neurofizjologii dziecięcej
Nauka o języku
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju osób z wadą słuchu
Audiologia pedagogiczna i techniczne środki korekcyjne
Metodyka wychowania przedszkolnego dziecka z wadą słuchu
Stymulacja operacyjnego rozumowania dziecka z wadą słuchu
Logorytmika
Metodyka edukacji wczesnoszkolnej uczniów słabosłyszących  i niesłyszących
Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną
Podstawy wczesnej rewalidacji małego dziecka z wadą słuchu
Metodyka kształcenia w klasach wyższych szkoły podstawowej uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Surdologopedia
Rewalidacja indywidualna z reedukacją dzieci z wadą słuchu
Elementy terapii integracji sensorycznej
Polski Język Migowy (PJM)
Rehabilitacja osób z implantem ślimakowym

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych