Studia Podyplomowe

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Korzyści płynące z ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny to m.in:

Studia są sprofilowane pod kątem uzyskiwania praktycznych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i umiejętności konstruowania i realizacji programów wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych.

Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia do pracy jako pedagog szkolny, nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej oraz pedagog lub wychowawca w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej.

Tematyka studiów

Diagnoza i terapia pedagogiczna
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika specjalna
Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
Instytucje opiekuńczo – wychowawcze i resocjalizacyjne
Pedagogika rodziny. Problemy profilaktyki i opieki nad dziećmi i młodzieżą
Poradnictwo rodzinne i zawodowe
Praca pedagoga szkolnego
Psychologia rozwojowa
Psychologia wychowawcza
Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy