Studia Podyplomowe

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Korzyści płynące z ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny to m.in:

Studia są sprofilowane pod kątem uzyskiwania praktycznych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i umiejętności konstruowania i realizacji programów wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych.

Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia do pracy jako pedagog szkolny, nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej oraz pedagog lub wychowawca w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej.

Tematyka studiów

 1. Diagnoza i terapia pedagogiczna
 2. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 3. Pedagogika specjalna
 4. Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
 5. Instytucje opiekuńczo – wychowacze i resocjalizacyjne
 6. Pedagogika rodziny. Problemy profilaktyki i opieki nad dziećmi i młodzieżą
 7. Poradnictwo rodzinne i zawodowe
 8. Technologie informacyjne w nauczaniu i wychowaniu
 9. Praca pedagoga szkolnego
 10. Psychologia rozwojowa
 11. Psychologia wychowawcza
 12. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze
 13. Dydaktyka specjalna
 14. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 15. Praktyka asystencko-pedagogiczna
 16. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy