Studia Podyplomowe

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to studia podyplomowe oferujące możliwość kształcenia z zakresu działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych potrzebnych do realizacji zadań na stanowiskach takich, jak nauczyciel, pedagog czy psycholog szkolny, opiekunowie w domach dziecka i innych ośrodkach dla dzieci czy młodzieży.

Celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z dziedziny psychologii i pedagogiki oraz merytoryczne przygotowanie do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego w szkołach i innych placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Studia są sprofilowane pod kątem uzyskiwania praktycznych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i umiejętności konstruowania i realizacji programów wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych. Absolwenci studiów będą gotowi do podjęcia nowych wyzwań zawodowych z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, profilaktyki społecznej, umiejętności rozpoznawania trudności wychowawczych przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Ten kierunek adresowany jest do osób pracujących w różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mających wykształcenie wyższe magisterskie oraz innych osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Program kierowany jest do absolwentów z podstawowym przygotowaniem merytorycznym, dążących do uzyskania praktycznych umiejętności wychowawczych i opiekuńczych.

Realizowane na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza studia podyplomowe pozwalają nabyć praktyczne umiejętności wychowawcze związane z szerokim wachlarzem działań opiekuńczych oraz metodyką i zasadami prowadzenia terapii pedagogicznej. Słuchacze mają również szansę rozwoju w zakresie kompetencji pedagogicznych i społecznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela i pracy z uczniami. Absolwent studiów podyplomowych na tym kierunku, posiadający uprzednio przygotowanie pedagogiczne, uzyskuje kwalifikacje do pracy w szkołach zgodnie z zapisami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymogami określonymi przez:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)

Aby podjąć naukę na studiach podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza należy złożyć wymagane dokumenty. Całkowity czas trwania studiów obejmuje trzy semestry. Zajęcia odbywają się w trybie mieszanym – część z nich prowadzona jest online. Przez cały okres studiów, zajęcia prowadzone są głównie w systemie case study. Studia podyplomowe na tym kierunku mają charakter kwalifikacyjny. Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia do pracy jako pedagog szkolny i wychowawca w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej.

Uczestnicy, którzy osiągną zakładane efekty kształcenia otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów z zakresu pedagogiki, będzie dodatkowym potwierdzeniem, iż absolwent nabył przygotowanie pedagogiczne i wszechstronną wiedzę, którą potrafi wykorzystać w realizacji spotkań z podopiecznymi związanych z terapią pedagogiczną oraz w pracy w placówkach takich, jak m.in. pogotowie opiekuńcze, świetlice socjoterapeutyczne, dom dziecka, ośrodki wsparcia dziennego dzieci i młodzieży.

Cel studiów podyplomowych, treści kształcenia i liczba godzin na tym kierunku zostały określone w taki sposób, aby nasi absolwenci byli w pełni przygotowani do prowadzenia zajęć w zakresie terapii i pracy z osobami borykającymi się między innymi z problemem niedostosowania społecznego.

Proponowany program studiów uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem MNiSW oraz Rozporządzeniem MEN.

Tematyka studiów

Diagnoza i terapia pedagogiczna Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza Pedagogika specjalna Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej Instytucje opiekuńczo – wychowawcze i resocjalizacyjne Pedagogika rodziny. Problemy profilaktyki i opieki nad dziećmi i młodzieżą Poradnictwo rodzinne i zawodowe Praca pedagoga szkolnego Psychologia rozwojowa i wychowawcza Prawo rodzinne i opiekuńcze Dydaktyka specjalna Diagnostyka w pedagogice specjalnej

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych