Studia Podyplomowe

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
3 semestry
Czas trwania
2.500 zł
Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Korzyści płynące z ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny to m.in:

 • Korzyść wynoszoną ze studiów stanowi uzyskanie przygotowania do pełnienia funkcji Kierownika Wycieczek Szkolnych.
 • Większa część zajęć prowadzona jest metodami aktywnymi.

Studia są sprofilowane pod kątem uzyskiwania praktycznych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i umiejętności konstruowania i realizacji programów wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych.

Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia do pracy jako pedagog szkolny, nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej oraz pedagog lub wychowawca w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej.

Tematyka studiów

 1. Diagnoza i terapia pedagogiczna
 2. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 3. Pedagogika specjalna
 4. Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
 5. Instytucje opiekuńczo – wychowacze i resocjalizacyjne
 6. Pedagogika rodziny. Problemy profilaktyki i opieki nad dziećmi i młodzieżą
 7. Poradnictwo rodzinne i zawodowe
 8. Technologie informacyjne w nauczaniu i wychowaniu
 9. Praca pedagoga szkolnego
 10. Psychologia rozwojowa
 11. Psychologia wychowawcza
 12. Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze
 13. Dydaktyka specjalna
 14. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 15. Praktyka asystencko-pedagogiczna
 16. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki