Studia Podyplomowe

Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Wiedza o społeczeństwie to kierunek obejmujący wiele dziedzin nauki, między innymi prawo, politologię, socjologię, nauki polityczne a nawet dziennikarstwo. W szkole natomiast wiedza o społeczeństwie to przedmiot dostarczający młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania państwa oraz społeczeństwa. Zadaniem nauczycieli jest kształtowanie wśród uczniów odpowiednich postaw, w oparciu o zrozumienie i ocenę wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych. Niezbędna jest realizacja treści nauczania tego przedmiotu w taki sposób, aby uczniowie mieli świadomość, jak ważna jest aktywność społeczna, umiejętność funkcjonowania w różnych grupach społecznych i zaangażowanie w sprawy grupy.

Oferujemy kompleksowy program studiów podyplomowych realizowany na kierunku WOS dla nauczycieli, dostosowany do zmian zachodzących w zakresie dydaktyki przedmiotu i wymagań, jakie wobec pedagogów stawia zreformowana szkoła. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pedagogów oraz pomoc w uzyskaniu przez nich uprawnień i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia adresowane są do nauczycieli pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje, a także do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne i ubiegających się o kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. Program studiów podyplomowych jest kierowany do osób, które chcą rozwijać swój potencjał i umiejętności zawodowe celem poszerzenia swoich perspektyw, a także do wszystkich chcących wzmocnić swoją pozycję na dość wymagającym rynku pracy.

Absolwent zostanie wyposażony w kompleksową wiedzę na temat metod pracy oraz układania i realizowania programu nauczania przedmiotu, dzięki czemu uzyska solidne i kompletne kwalifikacje w zakresie realizacji zajęć w szkole.

Oprócz przygotowania merytorycznego i pedagogicznego, studia podyplomowe WOS dla nauczycieli na pewno wpłyną na doskonalenie osobistych umiejętności słuchaczy oraz dadzą możliwość podjęcia atrakcyjnej i satysfakcjonującej pracy w roli nauczyciela tego przedmiotu. Ponadto dzięki realizacji treści kształcenia zawartych w naszym programie studiów, osoby uprawnione uprzednio do nauczania historii zyskają wiedzę merytoryczną niezbędną do nauczania drugiego przedmiotu w postaci wiedzy o społeczeństwie.

Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy, niezbędnych kompetencji i doskonalenia warsztatu, co umożliwia efektywne prowadzenie zajęć edukacyjnych przy zastosowaniu nowatorskich technik dydaktycznych pomocnych w pracy z uczniami.

Studia podyplomowe na tym kierunku mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do realizacji nowych zadań stojących obecnie przed pedagogami, niezależnie od etapu edukacyjnego. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzające posiadanie uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie określonego przedmiotu. Absolwent studiów podyplomowych, oprócz uzyskania kompetencji zawodowych, posiada praktyczną wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami.

Opracowany przez nas program zgodny z wymogami prawnymi, w tym z podstawami programowymi kształcenia ogólnego. Podstawa prawna obejmująca zagadnienia z zakresu przygotowania pedagogicznego i precyzująca zasady pracy nauczycieli na poszczególnych etapach kształcenia to:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)

W przypadku braku posiadania uprawnień pedagogicznych umożliwiamy słuchaczom zapisanie się jednocześnie również na drugi kierunek studiów: Kwalifikacje nauczycielskie – Przygotowanie pedagogiczne.

Tematyka studiów

Demokracja, tradycje i zasady Historia integracji europejskiej Historia polityczna Polski XX i XXI w. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w grupie Konstytucyjny system organów państwa Media w społeczeństwie XXI w. Najnowsza historia polityczna świata Organizacje międzynarodowe Podstawy ekonomii Życie zbiorowe i jego reguły Prawa człowieka Samorząd terytorialny i polityka lokalna Społeczeństwo obywatelskie System polityczny RP Ustrój organów ochrony prawnej Współczesne systemy polityczne i partyjne Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych