Studia Podyplomowe

Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
3 semestry
Czas trwania
2.500 zł
Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Demokracja: tradycje i perspektywy
 2. Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 3. Historia integracji europejskiej
 4. Historia polityczna Polski XX i XXI w.
 5. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w grupie
 6. Konstytucyjny system organów państwa
 7. Media w społeczeństwie XXI w.
 8. Najnowsza historia polityczna świata
 9. Organizacje międzynarodowe
 10. Podstawy ekonomii
 11. Polityka zagraniczna RP
 12. Prawa człowieka
 13. Samorząd terytorialny i polityka lokalna
 14. Społeczeństwo obywatelskie
 15. System polityczny RP
 16. Ustrój organów ochrony prawnej
 17. Współczesne systemy polityczne i partyjne
 18. Praktyka pedagogiczna
 19. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki