Studia Podyplomowe

Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Słuchacze studiów podyplomowych zapoznają się z funkcjonowaniem rynku rolnego, w tym w zakresie produkcji rolniczej roślinnej oraz zwierzęcej, organizacją i ekonomiką gospodarstw rolnych. Poznają zagadnienia dotyczące funkcjonowania rynku rolnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz nowych/innowacyjnych kierunków w produkcji rolniczej, ogrodniczej, rolnictwa ekologicznego, uprawy roślin energetycznych.
Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra i Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (§ 2, pkt. 2).
Kwalifikacje rolnicze są warunkiem niezbędnym do utworzenia gospodarstwa indywidualnego w drodze nabycia nieruchomości rolnej oraz stanowią kryterium dostępu do środków finansowych z pomocy krajowej i UE na utworzenie oraz rozwój gospodarstwa rolnego.

Tematyka studiów

• Organizacja rynków rolnych • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych z elementami rachunkowości • Podstawy prawa i prawa rolnego • Uprawa roli i roślin • Chów i żywienie zwierząt gospodarskich. Paszoznawstwo • Podstawy produkcji ogrodniczej • Technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej • Integrowana produkcja roślinna • Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolniczym i uprawa roślin energetycznych • Marketing artykułów rolnych • Zarządzanie agrofirmą, funkcjonowanie agrobiznesu w warunkach gospodarki rynkowej. • Programy unijne i rozwój obszarów wiejskich

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych