Studia Podyplomowe

Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
2 semestry
Czas trwania
2.200 zł
Czesne za 2 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia skierowane są do:

 • osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych, a także tych osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk;
 • osób związanych z ochroną zdrowia, zatrudnionych w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej,
 • absolwentów wyższych uczelni, którzy zamierzają zająć stanowiska kierownicze i specjalistyczne w podmiotach leczniczych.

Studia spełniają wymagania określone w pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. (poz.635), w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. 2010 Nr 98, poz. 635).

Tematyka studiów

 1. System ochrony zdrowia w Polsce
 2. Prawne aspekty działania podmiotów leczniczych
 3. Prawo pracy
 4. Odpowiedzialność kierowników podmiotów leczniczych
 5. Marketing na rynku usług medycznych
 6. Realizacja strategii – zarządzanie zmianą
 7. Psychologia zarządzania
 8. Zarządzanie przez jakość
 9. Negocjacje
 10. Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym
 11. Zarządzanie prywatną placówką medyczną
 12. Fundusze Unii Europejskiej
 13. Ubezpieczenia w opiece zdrowotnej
 14. Zarządzanie relacjami z NFZ
 15. Podstawy rachunkowości organizacji ochrony zdrowia
 16. Biznes plan
 17. Zarządzanie kadrami
 18. Coaching i mentoring w służbie zdrowia
 19. Zarządzanie procesem rozwoju pracowników
 20. Proces rekrutacji i selekcji personelu
 21. Współpraca podmiotu leczniczego z bankiem
 22. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki