Studia Podyplomowe

Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia skierowane są do:

 • osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych, a także tych osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk;
 • osób związanych z ochroną zdrowia, zatrudnionych w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej,
 • absolwentów wyższych uczelni, którzy zamierzają zająć stanowiska kierownicze i specjalistyczne w podmiotach leczniczych.

Studia spełniają wymagania określone w pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. (poz.635), w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. 2010 Nr 98, poz. 635).

Tematyka studiów

System ochrony zdrowia
Prawne aspekty działania podmiotów leczniczych. Prawna odpowiedzialność za błędy leczenia
Prawo pracy
Marketing rynku usług medycznych
Zarządzanie przez jakość
Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym
Źródła finansowania opieki medycznej. Udział środków unijnych w systemie
Psychologia zarządzania. Rozwiązywanie konfliktów w placówce medycznej
Negocjacje. Zarządzanie relacjami z NFZ
Zarządzanie niepubliczną placówką służby zdrowia
Ubezpieczenia w opiece zdrowotnej
Biznes plan. Udział banku i samorządów w finansowaniu służby zdrowia
Zarządzanie kadrami i procesem rozwoju pracownika
Coaching i mentoring w służbie zdrowia
Podstawy rachunkowości organizacji ochrony zdrowia
Proces rekrutacji i selekcji pracownika
Zadania samorządu w kształtowaniu polityki zdrowotnej
Polski system opieki zdrowotnej w systemie Unii Europejskiej

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych