Studia Podyplomowe

Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia skierowane są do:

 • osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych, a także tych osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk;
 • osób związanych z ochroną zdrowia, zatrudnionych w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej,
 • absolwentów wyższych uczelni, którzy zamierzają zająć stanowiska kierownicze i specjalistyczne w podmiotach leczniczych.

Studia spełniają wymagania określone w pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. (poz.635), w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. 2010 Nr 98, poz. 635).

Tematyka studiów

 1. System ochrony zdrowia w Polsce
 2. Prawne aspekty działania podmiotów leczniczych
 3. Prawo pracy
 4. Odpowiedzialność kierowników podmiotów leczniczych
 5. Marketing na rynku usług medycznych
 6. Realizacja strategii – zarządzanie zmianą
 7. Psychologia zarządzania
 8. Zarządzanie przez jakość
 9. Negocjacje
 10. Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym
 11. Zarządzanie prywatną placówką medyczną
 12. Fundusze Unii Europejskiej
 13. Ubezpieczenia w opiece zdrowotnej
 14. Zarządzanie relacjami z NFZ
 15. Podstawy rachunkowości organizacji ochrony zdrowia
 16. Biznes plan
 17. Zarządzanie kadrami
 18. Coaching i mentoring w służbie zdrowia
 19. Zarządzanie procesem rozwoju pracowników
 20. Proces rekrutacji i selekcji personelu
 21. Współpraca podmiotu leczniczego z bankiem
 22. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy