Studia Podyplomowe

Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Od kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi wymaga się obecnie interdyscyplinarnego podejścia do realizowanych zadań. Współczesne placówki ochrony zdrowia muszą operować w dynamicznym i złożonym środowisku, dlatego umiejętność integracji wiedzy z różnych dziedzin staje się kluczowa dla skutecznego zarządzania.

Zarządzanie w ochronie zdrowia to studia adresowane do różnorodnej grupy osób:
– Osób pracujących aktualnie na stanowiskach kierowniczych w placówkach ochrony zdrowia lub przygotowujących się do objęcia tych stanowisk.
– Osób związanych z działaniami w obszarze ochrony zdrowia, które chcą poszerzyć swoje umiejętności zarządcze.
– Absolwentów posiadających wykształcenie wyższe, którzy są zainteresowani problematyką zarządzania w ochronie zdrowia i kierowania jednostką organizacyjną w sektorze ochrony zdrowia.

Celem studiów jest nie tylko dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania organizacją, ale także rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych. Studenci zdobędą także umiejętności zarządzania programem zdrowotnym oraz efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście specyfiki służby zdrowia. Ponadto, istotnym elementem programu studiów jest promocja zdrowia publicznego, co stanowi kluczowy aspekt w kontekście zapobiegania chorobom i podnoszenia świadomości społecznej na temat zdrowia.

Studia te stanowią doskonałą okazję dla osób pragnących rozwijać się w obszarze zarządzania w ochronie zdrowia, zapewniając solidne fundamenty teoretyczne oraz praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego działania w dynamicznym środowisku opieki zdrowotnej.

Studia spełniają wymogi wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.).

Tematyka studiów

System ochrony zdrowia Prawne aspekty działania podmiotów leczniczych Marketing rynku usług medycznych Zarządzanie przez jakość Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym Źródła finansowania opieki medycznej Psychologia zarządzania Negocjacje Zarządzanie niepubliczną placówką służby zdrowia Ubezpieczenia w opiece zdrowotnej Biznes plan. Udział banku i samorządów w finansowaniu służby zdrowia Zarządzanie kadrami i procesem rozwoju pracownika Coaching i mentoring w służbie zdrowia Podstawy rachunkowości organizacji ochrony zdrowia Zadania samorządu w kształtowaniu polityki zdrowotnej Polski system opieki zdrowotnej w systemie Unii Europejskiej

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych