Studia Podyplomowe

Język polski dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

Gramatyka języka polskiego:
– fonetyka
– morfologia
– fleksja
– składnia
Historia literatury:
– literatura epok dawnych
– literatura nowożytna
– literatura współczesna
Historia języka polskiego
Komunikacja językowa i kultura języka. Retoryka
Elementy językoznawstwa ogólnego
Teoria literatury
Dydaktyka języka polskiego:
– analiza i interpretacja tekstów literackich i tekstów kultury
– nauka o języku w ujęciu funkcjonalnym
– metodyka nauczania ortografii
– planowanie i konstruowanie wypowiedzi pisemnych
– przygotowanie ucznia do samokształcenia
– technologie informacyjno – komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego
– nowoczesne strategie w nauczaniu języka polskiego
– podstawy programowe, programy nauczania i obudowa metodyczna w zakresie języka polskiego

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych