Studia Podyplomowe

Język polski dla nauczycieli

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
3 semestry
Czas trwania
2.500 zł
Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Analiza tekstu źródłowego
 2. Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
 3. Gramatyka języka polskiego
 4. Historia literatury
 5. Językoznawstwo
 6. Kultura w nauczaniu języka polskiego
 7. Literatura w nauczaniu języka polskiego
 8. Metody nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży
 9. Metodyka nauczania języka polskiego
 10. Metodyka nauczania podsystemów języka (wymowy, pisowni, gramatyki, słownictwa)
 11. Metodyka nauczania sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania)
 12. Nowe technologie w edukacji polonistycznej
 13. Podstawy logopedii
 14. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy dydaktyki
 15. Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego
 16. Psychologia:
  – poznawcza;
  – rozwoju człowieka;
  – osobowości;
  – elementy psychologii klinicznej;
  – elementy psychopatologii;
  – wychowawcza
 17. Pedagogika:
  – specjalna;
  – zachowania;
  – twórczości;
  – opiekuńczo-wychowawcza;
  – teoria opieki;
  – społeczna;
  – porównawcza
 18. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 19. Praktyka zawodowa
 20. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki