Studia Podyplomowe

Język polski dla nauczycieli

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Analiza tekstu źródłowego
 2. Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
 3. Gramatyka języka polskiego
 4. Historia literatury
 5. Językoznawstwo
 6. Kultura w nauczaniu języka polskiego
 7. Literatura w nauczaniu języka polskiego
 8. Metody nauczania kultury i języka wśród dzieci i młodzieży
 9. Metodyka nauczania języka polskiego
 10. Metodyka nauczania podsystemów języka (wymowy, pisowni, gramatyki, słownictwa)
 11. Metodyka nauczania sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania)
 12. Nowe technologie w edukacji polonistycznej
 13. Podstawy logopedii
 14. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy dydaktyki
 15. Testowanie i ocenianie w nauczaniu języka polskiego
 16. Psychologia:
  – poznawcza;
  – rozwoju człowieka;
  – osobowości;
  – elementy psychologii klinicznej;
  – elementy psychopatologii;
  – wychowawcza
 17. Pedagogika:
  – specjalna;
  – zachowania;
  – twórczości;
  – opiekuńczo-wychowawcza;
  – teoria opieki;
  – społeczna;
  – porównawcza
 18. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 19. Praktyka zawodowa
 20. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy