Studia Podyplomowe

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Podyplomowe studia na kierunku Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną zajmują się teoretycznymi i praktycznymi aspektami działania bibliotek, dotyczącymi między innymi katalogowania książek i czasopism, organizacji oraz zarządzania biblioteką czy gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych oraz informacji z różnych dziedzin.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę merytoryczną oraz umiejętności praktyczne i kwalifikacje do pracy z czytelnikiem, w tym te z zakresu bibliotekoznawstwa, zarządzania informacją naukową i edukacji czytelniczo-medialnej. Program kształcenia opracowano kładąc nacisk na połączenie nowoczesnych technologii informacyjnych z praktycznymi aspektami związanymi z metodyką pracy bibliotekarza.

Słuchacze mają możliwość uzupełnić swoje dotychczasowe przygotowanie pedagogiczne i posiadane kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać specjalistyczne wykształcenie z zakresu szeroko pojętej informacji i bibliotekoznawstwa. Zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w różnych typach bibliotek, w tym w bibliotece szkolnej, oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.

Studenci podczas wykładów i zajęć praktycznych zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają kompleksowe umiejętności w zakresie tworzenia księgozbiorów i ich katalogów, a jednocześnie wdrażają się w pracę biblioteczną z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Absolwenci kierunku Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej w szkołach i innych placówkach, tworzenia słowno-wizualnych materiałów dydaktycznych czy gazetek szkolnych.

Te podyplomowe studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych nabyciem uprawnień do pracy w bibliotekach publicznych oraz wszystkich, którzy chcą pracować w ośrodkach gromadzenia zbiorów bibliotecznych, archiwach, księgarniach, antykwariatach czy placówkach oświatowych.

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzające posiadanie niezbędnych uprawnień i kwalifikacji, dające w połączeniu z przepisami prawa określonymi przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do pełnienia funkcji na stanowisku nauczyciel – bibliotekarz w szkołach i placówkach oświatowych.

Cel studiów i proponowany program spełniają przepisy określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Tematyka studiów

Historia literatury, Historia pisma, Biblioteka w systemie kultury – historia i współczesność, Zagadnienia prawne – prawo pracy bibliotekarza, Informacja naukowa i źródła informacji, Organizacja i zarządzanie zbiorami w bibliotece, Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w pracy bibliotekarskiej, Prasa i czasopisma, Literatura dziecięca i młodzieżowa, Promocja czytelnictwa z wykorzystaniem narzędzi TIK, Biblioterapia, Książka elektroniczna, Komunikacja w bibliotece, Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć.

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych