Studia Podyplomowe

Technika dla nauczycieli

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania techniki jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Planowanie i opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych i konstrukcyjnych
Podstawy konstrukcji budowy i eksploatacji maszyn
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Materiałoznawstwo i techniki wytwarzania
Problemy współczesnej techniki – zagrożenia i perspektywy
Podstawy automatyki i mechatroniki
Podstawowe wiadomości o ruchu komunikacyjnym
Podstawy rysunku technicznego i geometrii wykreślnej. Technologia informacyjna
Dydaktyka techniki

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Akceptuję politykę prywatności

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy