Studia Podyplomowe

Technika dla nauczycieli

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania techniki jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Planowanie i opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych i konstrukcyjnych
 3. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 4. Podstawy automatyki i mechatroniki
 5. Materiałoznawstwo
 6. Podstawy konstrukcji budowy i eksploatacji maszyn
 7. Podstawy rysunku technicznego i geometrii wykreślnej
 8. Problemy współczesnej techniki – zagrożenia i perspektywy
 9. Żywienie i odżywianie człowieka
 10. Podstawowe wiadomości o ruchu komunikacyjnym
 11. Praca z uczniem o specyficznych problemach edukacyjnych na lekcjach techniki
 12. Technologia informacyjna w nauczaniu techniki
 13. Podstawy fotografii
 14. Psychologia: poznawcza; rozwoju człowieka; osobowości; elementy psychologii klinicznej; elementy psychopatologii; wychowawcza
 15. Pedagogika: specjalna; zachowania; twórczości; opiekuńczo-wychowawcza; teoria opieki; społeczna; porównawcza
 16. Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
 17. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 18. Praktyka zawodowa
 19. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy