Studia Podyplomowe

Prawo pracy – kadry i płace

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, wybranych aspektów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi aspektami funkcjonowania pracodawców w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych. Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym oraz nabywa umiejętności pozwalające na samodzielne wykonywanie obowiązków w zespole kadrowo-płacowym.

Tematyka studiów

Prawo pracy
Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
Strategie motywacji pracowników
Metodyka sporządzania dokumentacji kadrowej
Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
Instytucje rynku pracy
Negocjacje. Techniki negocjacji. Komunikacja interpersonalna
Psychologia zarządzania
Prawo finansowe
Systemy wynagradzania i zasady naliczania płac
Ubezpieczenia społeczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej – przygotowanie projektu
Zarządzanie jakością. Jakość w biurze

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych