Studia Podyplomowe

Prawo pracy – kadry i płace

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
2 semestry
Czas trwania
2.200 zł
Czesne za 2 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, wybranych aspektów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi aspektami funkcjonowania pracodawców w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych. Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym oraz nabywa umiejętności pozwalające na samodzielne wykonywanie obowiązków w zespole kadrowo-płacowym.

Tematyka studiów

 1. Prawo pracy
 2. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Strategie motywacji pracowników
 4. Metodyka sporządzania dokumentacji kadrowej
 5. Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
 6. Instytucje rynku pracy
 7. Negocjacje. Techniki negocjacji. Komunikacja interpersonalna
 8. Psychologia zarządzania
 9. Prawo finansowe
 10. Systemy wynagradzania i zasady naliczania płac
 11. Ubezpieczenia społeczne
 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 13. Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej – przygotowanie projektu
 14. Zarządzanie jakością
 15. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki