Studia Podyplomowe

Prawo pracy – kadry i płace

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Studia podyplomowe na kierunku Prawo pracy – kadry i płace oferowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego są skierowane do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu prawa pracy oraz zdobyciem praktycznych umiejętności niezbędnych w obszarze zarządzania personelem. W ramach tych studiów, uczestnicy zostaną przygotowani do pracy w dziale kadr, obsługi płac, jak również do podejmowania zadań związanych z administracją i stosowaniem prawa pracy.

Celem studiów jest dokładne zapoznanie słuchaczy z tematyką prawa pracy oraz umożliwienia im zdobycia wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z tego obszaru, obejmujących m.in.: zasady prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, obowiązki pracodawcy i pracownika oraz urlopy pracownicze. Uczestnictwo w studiach na tym kierunku daje absolwentom wiedzę między innymi z zakresu zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń, czasu pracy pracowników oraz prawa i administracji.

Program studiów obejmuje szeroki zakres tematyczny, począwszy od podstawowych zasad prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, poprzez obowiązki pracodawcy i pracownika, aż po bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak europejskie prawo pracy, ochrona danych osobowych czy postępowanie sądowe w sprawach dotyczących prawa pracy. Dodatkowo, studenci zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie organizacji pracy, ubezpieczeń społecznych, polityki społecznej czy higieny pracy.

Oferta skierowana jest do pracowników działów kadr, osób zajmujących się obsługą działów kadr i płac oraz do wszystkich chcących podjąć zatrudnienie w obszarze prawa pracy. Student tego kierunku zdobędzie wiedzę na temat takich obszarów, jak europejskie prawo pracy, ochrona danych osobowych, postępowanie sądowe, rozstrzyganie sporów w sprawach z zakresu prawa pracy, czas pracy, zbiorowe prawo pracy i choroby zawodowe oraz wypadki przy pracy. Posiądzie też praktyczne umiejętności w dziedzinie właściwej organizacji pracy i ubezpieczeń społecznych, polityki społecznej, urlopów pracowniczych oraz higieny pracy.

Absolwenci tych studiów będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach specjalistów ds. stosowania prawa pracy, takich jak członek zarządu, specjalista ds. zasobów ludzkich czy pracownik państwowej inspekcji pracy. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych, potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności.

Warto zaznaczyć, że studia podyplomowe na tym kierunku oferują dodatkową korzyść w postaci znacznej zniżki w przypadku jednoczesnego studiowania na dwóch kierunkach, co może być atrakcyjną opcją dla osób zainteresowanych rozwijaniem się w różnych obszarach tematycznych.

Tematyka studiów

Prawo pracy Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi Strategie motywacji pracowników Metodyka sporządzania dokumentacji kadrowej Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników Instytucje rynku pracy Negocjacje i techniki negocjacji oraz komunikacja interpersonalna Psychologia zarządzania Prawo finansowe Systemy wynagradzania i zasady naliczania płac Ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej – przygotowanie projektu Zarządzanie jakością oraz jakość w biurze

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych