Studia Podyplomowe

Prawo pracy – kadry i płace

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, wybranych aspektów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi aspektami funkcjonowania pracodawców w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych. Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym oraz nabywa umiejętności pozwalające na samodzielne wykonywanie obowiązków w zespole kadrowo-płacowym.

Tematyka studiów

 1. Prawo pracy
 2. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Strategie motywacji pracowników
 4. Metodyka sporządzania dokumentacji kadrowej
 5. Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
 6. Instytucje rynku pracy
 7. Negocjacje. Techniki negocjacji. Komunikacja interpersonalna
 8. Psychologia zarządzania
 9. Prawo finansowe
 10. Systemy wynagradzania i zasady naliczania płac
 11. Ubezpieczenia społeczne
 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 13. Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej – przygotowanie projektu
 14. Zarządzanie jakością
 15. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy