Studia Podyplomowe

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

W pracy liczy się nie tylko efektywność i skuteczność, ale także bezpieczeństwo. Obecnie zarówno od pracodawców, jak pracowników wymagana jest znajomość zagadnień z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. Aspekt działalności gospodarczej, jakim jest BHP stanowi bowiem zbiór zasad określających specyfikę działań na rzecz oceny ryzyka zawodowego, zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia i życia środowiska pracy oraz organizacji jej w taki sposób, aby nie wiązała się z występowaniem zagrożeń dla zdrowia lub życia.

Głównym celem studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy jest przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy na temat przepisów prawa w tym zakresie oraz sposobu właściwej organizacji pracy, umożliwiającej unikanie wypadków przy pracy. Założony cel studiów ukierunkowany jest na pełne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu m.in. starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po ukończeniu studiów w dziedzinie BHP, absolwenci będą znali między innymi zasady udzielania pierwszej pomocy (pomocy przedmedycznej), zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową oraz wszelkie systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodne z obowiązującym prawem z zakresu bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy.

Studia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, prowadzone w naszym centrum studiów podyplomowych, kierowane są do:

 • specjalistów BHP, chcących podnieść swoje obecne kwalifikacje,
 • specjalistów, którzy już pracują na stanowiskach kierowniczych nadzorujących kwestie bezpieczeństwa w środowisku pracy w różnych organizacjach,
 • specjalistów, którzy pracują w zakresie BHP i chcą zdobyć wymagane prawem kwalifikacje do wykonywania tego zawodu,
 • wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, np. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej czy produkujących środki ochrony indywidualnej.

Studia podyplomowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy skierowane są jednak nie tylko do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z tym tematem, ale także do absolwentów szkół wyższych, którzy pragną poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy i uzyskać nową specjalność zawodową.

Studia podyplomowe realizowane są w trybie niestacjonarnym i obejmują semestr zimowy oraz semestr letni. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć wymagane dokumenty rekrutacyjne.
Studenci, którzy osiągną efekty kształcenia, jakie zakłada program studiów na tym kierunku otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Posiadanie świadectwa ukończenia studiów z zakresu BHP, będzie dodatkowym potwierdzeniem nabytych umiejętności i kompetencji, które są niezbędne w pracy w niemal wszystkich placówkach na stanowiskach takich, jak np. główny specjalista ds. bezpieczeństwa pracy, starszy inspektor ds. BHP czy chociażby opiekun merytoryczny w zakresie szkoleń BHP.

Tematyka studiów

Międzynarodowe i polskie źródła prawa BHP Zagrożenia i choroby zawodowe Ergonomia i fizjologia pracy Ocena ryzyka zawodowego Dydaktyka BHP Obowiązki pracodawcy w sferze BHP i odpowiedzialność za ich naruszenie Uprawnienia pracowników w sferze BHP Działania służb BHP i organów nadzoru państwowego Procedury dotyczące BHP (procedura powypadkowa, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa) Dokumentacja BHP w zakładzie pracy Psychologia i socjologia pracy

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych