Studia Podyplomowe

Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
3 semestry
Czas trwania
2.500 zł
Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia podyplomowe na tym kierunku nadają uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole, zgodnie z przepisami Ministra Edukacji Narodowej a także Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci mogą również podejmować pracę w Urzędach Pracy i innych instytucjach zajmujących się doradztwem i pośrednictwem pracy oraz w szkolnictwie, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

  1. Doradztwo wobec wyzwań współczesności
  2. Podstawy doradztwa zawodowego
  3. Prawo pracy
  4. Zarządzanie karierą
  5. Diagnoza w doradztwie zawodowym
  6. Zawodoznawstwo
  7. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
  8. Polityka rynku pracy oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych
  9. Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego
  10. Planowanie karier edukacyjno-zawodowych
  11. Kształcenie ustawiczne w Polsce
  12. Nowoczesne technologie w doradztwie zawodowym
  13. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
  14. Psychologia:
    – poznawcza;
    – rozwoju człowieka;
    – osobowości;
    – elementy psychologii klinicznej;
    – elementy psychopatologii;
    – wychowawcza
  15. Pedagogika:
    – specjalna;
    – zachowania;
    – twórczości;
    – opiekuńczo-wychowawcza;
    – teoria opieki;
    – społeczna;
    – porównawcza
  16. Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
  17. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
  18. Praktyka zawodowa
  19. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki