Studia Podyplomowe

Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia podyplomowe na tym kierunku nadają uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole, zgodnie z przepisami Ministra Edukacji Narodowej a także Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci mogą również podejmować pracę w Urzędach Pracy i innych instytucjach zajmujących się doradztwem i pośrednictwem pracy oraz w szkolnictwie, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Doradztwo wobec wyzwań współczesności
 2. Podstawy doradztwa zawodowego
 3. Prawo pracy
 4. Zarządzanie karierą
 5. Diagnoza w doradztwie zawodowym
 6. Zawodoznawstwo
 7. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
 8. Polityka rynku pracy oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych
 9. Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego
 10. Planowanie karier edukacyjno-zawodowych
 11. Kształcenie ustawiczne w Polsce
 12. Nowoczesne technologie w doradztwie zawodowym
 13. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
 14. Psychologia:
  – poznawcza;
  – rozwoju człowieka;
  – osobowości;
  – elementy psychologii klinicznej;
  – elementy psychopatologii;
  – wychowawcza
 15. Pedagogika:
  – specjalna;
  – zachowania;
  – twórczości;
  – opiekuńczo-wychowawcza;
  – teoria opieki;
  – społeczna;
  – porównawcza
 16. Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
 17. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 18. Praktyka zawodowa
 19. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy