Studia Podyplomowe

Edukacja i terapia osób niewidomych i słabowidzących (tyflopedagogika)

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niedowidzącą i niewidzącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Adresatami są osoby, które posiadają przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny) oraz wykształcenie wyższe. Słuchaczami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi wzroku.

Absolwent po ukończeniu studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji
dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji,
usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów z wadą wzroku. Ponadto posiada kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie edukacji pozaszkolnej, w tym dotyczącej wychowania w internacie dzieci i młodzieży z wadą wzroku. Jest także przygotowany do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z uszkodzonym narządem wzroku.

Tematyka studiów

Tyflopedagogika
Wybrane zagadnienia okulistyki
Psychologiczne i społeczne aspekty uszkodzenia wzroku
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku
Wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku w wieku przedszkolnym
Podstawy orientacji przestrzennej i poruszania się osób z dysfunkcją wzroku
Metodyka nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących
Techniki brajlowskie
Komputerowe techniki informacyjne dla osób z dysfunkcją wzroku
Rehabilitacja wzroku
Czynności życia codziennego
Konstruowanie IPET-ów dla uczniów z dysfunkcją wzroku
Rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku z dodatkowymi niepełnosprawnościami
Diagnostyka w tyflopedagogice

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych