Studia Podyplomowe

Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Wszystkich, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej zapraszamy do zapisów na studia podyplomowe Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością.

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze sferą administracji publicznej i przekazanie im wszechstronnej wiedzy o aspektach prawnych i organizacyjnych działania administracji publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym. Absolwent tego kierunku studiów podyplomowych będzie znał zasady sprawnego funkcjonowania struktur administracji rządowej i samorządowej i będzie miał rozeznanie w możliwościach współpracy samorządów z organami państwowymi wyższego szczebla dla realizacji różnorodnych zadań z zakresu administracji publicznej.

Aby podjąć naukę na studiach podyplomowych Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością należy złożyć wymagane dokumenty. Konieczne jest również wniesienie jednorazowej opłaty rekrutacyjnej. Czas trwania studiów obejmuje 2 semestry, po upływie których student otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Tematyka studiów

Odpowiedzialność prawna urzędnika. Etyka w administracji
Nadzór i kontrola w administracji
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego. Zawieranie umów w administracji
Wybrane zagadnienia prawa pracy
Wybrane zagadnienia prawa finansowego. Biznes plan i procedury kredytowe Współpraca z bankiem Psychologiczne aspekty zarządzania. Techniki negocjacji i mediacji Systemy zarządzania jakością wymagania, interpretacja, dokumentowanie, audyt jakości, proces certyfikacji Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej – przygotowanie projektu Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej Ustrój samorządu terytorialnego Technika prawodawcza i legislacja w administracji Instytucje rynku pracy

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych