Studia Podyplomowe

Biznes i zarządzanie dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Celem studiów podyplomowych Biznes i zarządzanie dla nauczycieli jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć z Biznesu i zarządzania w szkołach.

Studia podyplomowe na tym kierunku adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz dyplom studiów wyższych (I bądź II stopnia lub jednolitych magisterskich). Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje umożliwiające nauczanie przedmiotu Biznes i zarządzanie. Kierunek jest polecany również wszystkim, którzy pragną nabyć wiedzę teoretyczną i chcą poszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe w zakresie przedsiębiorczości.

Podczas zajęć uczestnicy zdobywają przygotowanie merytoryczne i praktyczne z zakresu nowoczesnych metod nauczania oraz formalne kwalifikacje do nauczania przedmiotu Biznes i zarządzanie.

Absolwenci tego kierunku studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć z obszaru Biznesu i zarządzania w szkołach, po spełnieniu wymogów zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz aktach prawa, w tym przede wszystkim tych określonych:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która oprócz tego, że posiada ogromną wiedzą teoretyczną, to również dysponuje wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w zakresie przedsiębiorczości.

Aby podjąć naukę na studiach podyplomowych Biznes i zarządzanie dla nauczycieli, należy złożyć wymagane dokumenty, między innymi odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Słuchacze, którzy osiągną zakładane efekty kształcenia otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Podstawowe moduły, jakie obejmują studia podyplomowe Biznes i zarządzanie dla nauczycieli oparte są na konkretnych potrzebach praktyki nauczycielskiej i pracy z uczniami na poszczególnych etapach kształcenia. Zagadnienia objęte programem nauczania realizowanym w ramach studiów pozwalają na zdobycie kompleksowych kwalifikacji wymaganych do prowadzenia lekcji z Biznesu i zarządzania w różnych typach szkół.

Tematyka studiów

Przedsiębiorstwo i jego otoczenie Podstawy przedsiębiorczości Przedsiębiorczość w życiu człowieka Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem Systemy rekrutacyjne Uregulowania prawne prowadzenia własnej działalności gospodarczej Prawo podatkowe w działalności gospodarczej Finansowe aspekty działalności gospodarczej Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw Systemy motywacyjne Doradztwo zawodowe Mikro i makroekonomia Elementy prawa pracy Dydaktyka przedsiębiorczości

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych