Studia Podyplomowe

Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Absolwent tego kierunku będzie specjalistą w zakresie terapii pedagogicznej i uzyskuje pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w szkołach i placówkach oświatowych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Dlatego też studia są adresowane głównie do pedagogów i psychologów oraz nauczycieli pracujących w szkołach wszystkich etapów edukacyjnych oraz do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych zainteresowanych prowadzeniem indywidualnych i grupowych zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów młodszych i starszych.

Tematyka studiów

 1. Diagnoza pedagogiczna
 2. Planowanie pracy terapeutycznej
 3. Konstruowanie programów socjoterapeutycznych
 4. Metody i techniki w socjoterapii
 5. Prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii
 6. Profilaktyka uzależnień
 7. Psychopatologia rozwoju i wychowania
 8. Psychopedagogika niedostosowania społecznego
 9. Psychoterapia dzieci i młodzieży
 10. Socjoterapia – proces, metoda, programy
 11. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu)
 12. Trening interpersonalny
 13. Metodyka pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 14. Trening zadaniowy
 15. Warsztaty socjoterapeutyczne
 16. Współczesne koncepcje rozwoju człowieka
 17. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym
 18. Metodyka pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 19. Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 20. Metody wspierania edukacji dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 21. Terapia ucznia z dysleksją w starszym wieku szkolnym
 22. Wczesne wspomaganie rozwoju
 23. Wspomaganie rozwoju umysłowego
 24. Podstawy terapii integracji sensorycznej
 25. Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego
 26. Praktyka pedagogiczna
 27. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy