Studia Podyplomowe

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi i w integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela terapeuty rewalidacyjnego oraz nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczno-wychowawczy ucznia ze spektrum autyzmu po spełnieniu wymogów:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)
 • Tematyka studiów

  Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka
  Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
  Spektrum zaburzeń autystycznych – wybrane zagadnienia
  Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera
  Diagnoza funkcjonalna oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu
  Kształtowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych osób ze spektrum autyzmu
  Komunikacja alternatywna i wspomagająca
  Trening umiejętności społecznych
  Wspomaganie rodziny osób ze spektrum autyzmu
  Metodyka pracy z osobami ze spektrum autyzmu
  Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
  Elementy integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju i terapii dziecka ze spektrum autyzmu
  Elementy terapii behawioralnej w pracy z osobami ze spektrum autyzmu

  Zarezerwuj miejsce dla siebie

   Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

   AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

   Masz pytania?

   Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

   Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

   Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

   Najważniejsze cechy

   Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
   Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych