Studia Podyplomowe

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Absolwent tego kierunku uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego, ogólnodostępnego, ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi i w integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela terapeuty rewalidacyjnego oraz nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczno-wychowawczy ucznia ze spektrum autyzmu po spełnieniu wymogów: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka
Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
Spektrum zaburzeń autystycznych – wybrane zagadnienia
Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Diagnoza funkcjonalna oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu
Kształtowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych osób ze spektrum autyzmu
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Trening umiejętności społecznych
Wspomaganie rodziny osób ze spektrum autyzmu
Metodyka pracy z osobami ze spektrum autyzmu
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
Elementy integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju i terapii dziecka ze spektrum autyzmu
Elementy terapii behawioralnej w pracy z osobami ze spektrum autyzmu

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych