Najczęściej zadawane pytania


Tak, praktyki mogą zostać zaliczone na podstawie doświadczenia zawodowego/ obecnej pracy – jeżeli zakres obowiązków jest/był tożsamy z zakresem studiów.

Przykłady zaliczenia praktyk:
– student studiuje u nas kierunek „Chemia dla nauczycieli”, pracuje w szkole jako nauczyciel biologii i w ramach zastępstw prowadził/prowadzi zajęcia z chemii dla uczniów – może ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie Zaświadczenia, którego wzór przesyłamy na początku studiów.
– student studiuje u nas kierunek „Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością”, pracuje/pracował w szkole/ośrodku terapii z dziećmi z niepełnosprawnością – może ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie Zaświadczenia, którego wzór przesyłamy na początku studiów.Tak, oczywiście, można opłacać studia w innych terminach bądź w ratach innej wysokości – w tym celu wystarczy napisać podanie (drogą mailową na adres Biura: sekretariat@podyplomowestudia.eu) ze wskazaniem własnego systemu opłat.Tak, faktury wystawiane są na prośby studentów przez cały okres trwania studiów. Prośby o faktury prosimy kierować drogą mailową na adres: sekretariat@podyplomowestudia.eu

Fakturę można wystawić maksymalnie w okresie do 3 miesięcy po dokonaniu wpłaty. Dla starszych wpłat księgowość wystawia zaświadczenie o dokonanej wpłacie.Tak, zaświadczenia różnego typu wystawiane są na prośby studentów przez cały okres trwania studiów. Prośby o zaświadczenia prosimy kierować drogą mailową na adres: sekretariat@podyplomowestudia.euTak, zniżki obowiązują w dwóch przypadkach:

– przy studiowaniu dwóch kierunków jednocześnie przysługuje zniżka w wysokości 400 zł na każdym kierunku (łącznie 800 zł);

– dla absolwentów naszych studiów podyplomowych przysługuje zniżka w wysokości 400 zł.Praca końcowa musi zostać zatwierdzona przez promotora. Po zatwierdzeniu pracy jest ona składana na koniec studiów, nie podlega ona tradycyjnej obronie – promotor przedstawia do Biura Studiów Podyplomowych recenzję pracy i ta recenzja jest podstawą wystawienia oceny.Praca końcowa pisana jest pod okiem promotora i oceniana przez niego w formie recenzji. Listę z nazwiskami i adresami mailowymi promotorów studenci otrzymają drogą mailową od Biura na początku studiów.

Przesyłana lista promotorów jest pomocnicza dla studentów, można wybrać wykładowcę spoza tej listy – spośród osób prowadzących zajęcia.


Co mówią nasi studenci?

Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych