Nasze kierunki

Zdobądź kwalifikacje i nowe umiejętności.
Szukaj wśród kierunków.

online

Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością

Czytaj więcej
online i stacjonarnie

Arteterapia z elementami terapii zajęciowej

Czytaj więcej
online

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Czytaj więcej
online

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną

Czytaj więcej
online

Biologia
dla nauczycieli

Czytaj więcej
online

Biznes i zarządzanie dla nauczycieli

Czytaj więcej
online

Chemia
dla nauczycieli

Czytaj więcej
online i stacjonarnie

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Czytaj więcej
online

Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy

Czytaj więcej
online

Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli

Czytaj więcej
online i stacjonarnie

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika

Czytaj więcej
online i stacjonarnie

Edukacja i terapia osób niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika)

Czytaj więcej
online i stacjonarnie

Edukacja i terapia osób niewidomych i słabowidzących (tyflopedagogika)

Czytaj więcej
online i stacjonarnie

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

Czytaj więcej
online

Etyka i filozofia
dla nauczycieli

Czytaj więcej
online

Fizyka z astronomią dla nauczycieli

Czytaj więcej
online

Geografia
dla nauczycieli

Czytaj więcej
online

Historia
dla nauczycieli

Czytaj więcej
online i stacjonarnie

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia

Czytaj więcej
online

Język polski
dla nauczycieli

Czytaj więcej
online i stacjonarnie

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością. Pedagogika integracyjna i włączająca

Czytaj więcej
online i stacjonarnie

Kwalifikacje nauczycielskie. Przygotowanie pedagogiczne

Czytaj więcej
online

Master of Business Administration – MBA

Czytaj więcej
online

Matematyka
dla nauczycieli

Czytaj więcej
online i stacjonarnie

Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna z elementami terapii logopedycznej

Czytaj więcej
online i stacjonarnie

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny

Czytaj więcej
online

Plastyka
dla nauczycieli

Czytaj więcej
online

Prawo pracy – kadry i płace

Czytaj więcej
online

Przyroda
dla nauczycieli

Czytaj więcej
online

Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych

Czytaj więcej
online i stacjonarnie

Socjoterapia

Czytaj więcej
online

Technika
dla nauczycieli

Czytaj więcej
online i stacjonarnie

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czytaj więcej
online i stacjonarnie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Czytaj więcej
online

Wiedza o społeczeństwie
dla nauczycieli

Czytaj więcej
online

Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną

Czytaj więcej
online

Zarządzanie kulturą

Czytaj więcej
online

Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia

Czytaj więcej
online

Zarządzanie oświatą

Czytaj więcej
online

Zarządzanie spółkami komunalnymi oraz spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Czytaj więcej
online

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Czytaj więcej

Co mówią nasi studenci?

Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych