Nasze kierunki

Zdobądź kwalifikacje i nowe umiejętności.
Szukaj wśród kierunków.

Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością

Czytaj więcej

Arteterapia z elementami terapii zajęciowej

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Czytaj więcej

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną

Czytaj więcej

Biologia dla nauczycieli

Czytaj więcej

Chemia dla nauczycieli

Czytaj więcej

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Czytaj więcej

Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy

Czytaj więcej

Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli

Czytaj więcej

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Czytaj więcej

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

Czytaj więcej

Etyka i filozofia dla nauczycieli

Czytaj więcej

Fizyka z astronomią dla nauczycieli

Czytaj więcej

Geografia dla nauczycieli

Czytaj więcej

Historia dla nauczycieli

Czytaj więcej

Integracja sensoryczna

Czytaj więcej

Język polski dla nauczycieli

Czytaj więcej

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością. Pedagogika integracyjna i włączająca

Czytaj więcej

Kwalifikacje nauczycielskie. Przygotowanie pedagogiczne

Czytaj więcej

Master of Business Administration (MBA)

Czytaj więcej

Matematyka dla nauczycieli

Czytaj więcej

Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna i logopedia szkolna

Czytaj więcej

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny

Czytaj więcej

Plastyka dla nauczycieli

Czytaj więcej

Prawo pracy – kadry i płace

Czytaj więcej

Przyroda dla nauczycieli

Czytaj więcej

Socjoterapia

Czytaj więcej

Surdopedagogika

Czytaj więcej

Technika dla nauczycieli

Czytaj więcej

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czytaj więcej

Tyflopedagogika

Czytaj więcej

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Czytaj więcej

Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

Czytaj więcej

Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną

Czytaj więcej

Zarządzanie kulturą

Czytaj więcej

Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia

Czytaj więcej

Zarządzanie oświatą

Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Czytaj więcej

Co mówią nasi studenci?

Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych