Studia Podyplomowe

Arteterapia z elementami terapii zajęciowej

online i stacjonarnie

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Jeśli jesteś zainteresowany/a doskonaleniem umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć arteterapeutycznych, zachęcamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe Arteterapia z elementami terapii zajęciowej. Podczas zajęć prowadzonych na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii i doboru formy pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Absolwenci studiów podyplomowych na tym kierunku będą przygotowani do planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z rozmaitymi zaburzeniami zarówno w sferze psychofizycznej, jak i społecznej. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z arteterapii i terapii zajęciowej organizowanych przez: służbę zdrowia, resort edukacji, samorządy, ośrodki pomocy społecznej czy organizacje pozarządowe.

Dobór terapii do pacjenta uzależniony jest od kilku czynników, w tym przede wszystkim od predyspozycji lub zainteresowań samego pacjenta, ale także od inwencji terapeuty oraz jego własnych umiejętności czy doświadczeń. Dlatego też studenci kierunku Arteterapia z elementami terapii zajęciowej poznają elementy psychoterapii, która pełni w praktyce arteterapeutycznej funkcje pomocnicze i pozwala dostosować wykorzystywane podczas zajęć sztuki plastyczne do charakteru i potrzeb podopiecznych. Poznane na tych studiach podyplomowych techniki i narzędzia stosowane w procesie terapeutycznym pozwolą odpowiednio zaangażować grupę dzieci i młodzieży zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Studenci będą również mieli okazję uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych nie tylko w murach naszego centrum studiów podyplomowych, ale także w placówkach specjalnych.

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I bądź II stopnia lub jednolitych magisterskich), które pragną nabyć wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie arteterapii. Adresatami naszej oferty są osoby, które chciałyby zdobyć kompetencje do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, zakładach karnych czy pragnących poszerzyć swój warsztat terapeutyczny w szkole.

Sylwetka absolwenta wskazuje, iż ukończenie studiów na kierunku Arteterapia z elementami terapii zajęciowej umożliwia podjęcie pracy m.in. w poradniach leczenia bólu, ośrodkach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej czy szkolnych świetlicach terapeutycznych. Celem studiów jest bowiem przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z dziedziny nauki, jaką jest arteterapia i przygotowanie ich do prowadzenia zajęć terapeutycznych w różnych placówkach.

Studenci, którzy osiągną efekty kształcenia, jakie zakłada program studiów na tym kierunku otrzymają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów z zakresu arteterapii, będzie dodatkowym potwierdzeniem nabytych umiejętności i kompetencji, które są niezbędne w pracy w placówkach specjalistycznych.

Cel studiów podyplomowych i liczba godzin na kierunku Arteterapia z elementami terapii zajęciowej zostały określone w taki sposób, aby nasi absolwenci byli w pełni przygotowani do prowadzenia zajęć w zakresie terapii i pracy z osobami z różnorodnymi dysfunkcjami w obszarze psychofizycznym i społecznym.

Program nauczania jest zgodny z najnowszymi doniesieniami badaczy oraz naukowców i kładzie nacisk na aktualne koncepcje i praktyki, niezbędne dla pracowników placówek takich, jak szkolne świetlice terapeutyczne czy ośrodki pomocy społecznej. Podstawowe moduły, jakie obejmuje program nauczania oparte są na konkretnych potrzebach praktyki terapeutycznej, a realizowane są przez specjalistów w systemie case study. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Arteterapia z elementami terapii zajęciowej pozwala na efektywne uzupełnienie kształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności oraz zapewnia kompleksowe przygotowanie do pracy z pacjentami niepełnosprawnymi, zmagającymi się z zaburzeniami psychofizycznymi czy zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Tematyka studiów

Podstawy arteterapii i terapii zajęciowej w edukacji, medycynie i resocjalizacji Arteterapia i terapia zajęciowa w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi Komunikacja interpersonalna Pracownia artystyczna Wybrane techniki arteterapii i terapii zajęciowej Biblioterapia Muzyka i ruch w arteterapii i terapii zajęciowej Techniki terapii tańcem i ruchem Drama Elementy arteterapii i terapii zajęciowej w ujęciu klinicznym Psychorysunek Socjoterapia

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych