Studia Podyplomowe

Historia dla nauczycieli

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania historii jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Archeologia
 2. Historia nowożytna
 3. Historia starożytna
 4. Historia starożytna ziem polskich
 5. Historia sztuki
 6. Historia średniowieczna
 7. Historia wojskowości
 8. Historia XIX w.
 9. Historia XX w.
 10. Kultura języka polskiego
 11. Nauki pomocnicze historii
 12. Prehistoria
 13. Retoryka
 14. Warsztat historyka
 15. Warsztat pisarski nauczyciela
 16. Wstęp do badań historycznych
 17. Psychologia:
  – poznawcza;
  – rozwoju człowieka;
  – osobowości;
  – elementy psychologii klinicznej;
  – elementy psychopatologii;
  – wychowawcza
 18. Pedagogika: – specjalna;
  – zachowania;
  – twórczości;
  – opiekuńczo-wychowawcza;
  – teoria opieki;
  – społeczna;
  – porównawcza
 19. Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
 20. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 21. Praktyka zawodowa
 22. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy