Studia Podyplomowe

Historia dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Nauczanie historii na poszczególnych etapach kształcenia oraz praca w uczniami w tym obszarze to zadanie, które wymaga, aby nauczyciel historii nie tylko posiadał niezbędną wiedzę merytoryczną, ale także by umiał dobrać i wykorzystać odpowiednie metody dydaktyczne i narzędzia edukacyjne w celu efektywnego dzielenia się wiedzą z podopiecznymi.

Dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wszystkich osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, dysponujących dyplomem ukończenia studiów wyższych (I bądź II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowanych uzyskaniem przygotowania dydaktycznego w zakresie nauczania historii w szkole, przygotowaliśmy nowoczesne i kompleksowe studia podyplomowe Historia dla nauczycieli. Studia adresowane są bowiem do osób, które pragną doskonalić metody pracy z uczniami oraz zgłębiać wiedzę z dziedziny nauk historycznych i nauk pomocniczych historii.

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne słuchaczy, pozwalające im zdobyć wykształcenie niezbędne, by mogli prowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu historii w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Ponadto studia mają charakter kwalifikacyjnych, co oznacza, że absolwenci będą przygotowani do właściwego opracowywania i realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej w zakresie historii. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych na studiach podyplomowych na tym kierunku pozwala zatem na poszerzenie kwalifikacji związanych w nauczaniem i pracą z uczniami oraz właściwe dostosowanie wymagań edukacyjnych, a ponadto umożliwia studentom rozwój umiejętności praktycznych, by mogli skuteczniej wykorzystywać dostępne technologie informacyjne w drodze dzielenia się wiedzą z podopiecznymi.

Studia podyplomowe Historia dla nauczycieli pozwalają uzyskać dodatkowe kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych, a tym samym dają absolwentom szansę na wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy i znalezienie zatrudnienia w sektorze edukacji i nauki. Instytut studiów podyplomowych oferuje prestiżowe studia realizowane w taki sposób, aby słuchacze mogli zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu historia w szkołach na każdym etapie kształcenia. Absolwenci, którzy osiągną zakładane efekty kształcenia i zrealizują praktyki pedagogiczne, otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Posiadanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na tym kierunku jest dodatkowym potwierdzeniem, iż posiadają oni wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania merytorycznego oraz kwalifikacje niezbędne do nauczania kolejnego przedmiotu, wymagane przepisami prawa polskiego.

Absolwent studiów podyplomowych na tym kierunku, posiadający uprzednio przygotowanie pedagogiczne, ma szansę na zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, w postaci historii, zgodnie z zapisami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz przepisami prawa określonymi przez:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)

W przypadku braku posiadania uprawnień pedagogicznych umożliwiamy słuchaczom zapisanie się jednocześnie również na drugi kierunek studiów: Kwalifikacje nauczycielskie – Przygotowanie pedagogiczne.

Program studiów podyplomowych na specjalności Historia dla nauczycieli opracowano tak, aby osiągnięty został założony cel studiów, a uczestnicy po ukończeniu studiów byli przygotowani do pracy we wszystkich typach szkół.

Realizowany na kierunku Historia dla nauczycieli program nauczania spełnia standardy kształcenia nauczycieli określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawowe bloki tematyczne, jakie obejmuje program, oparte są na konkretnych potrzebach praktyki nauczycielskiej, a realizowane są przez specjalistów i praktyków w systemie case study. Studenci mają do dyspozycji wartościowe materiały dydaktyczne, które mogą bez obaw wykorzystać podczas pracy z uczniami.

Po ukończeniu studiów podyplomowych na tym kierunku absolwenci znać będą nie tylko podstawowe informacje odnośnie zasad dydaktyki historii w szkołach, ale przede wszystkim będą dysponować kompleksową wiedzą i umiejętnościami ze wszystkich obszarów tej dziedziny nauki, w tym z historii powszechnej czy historii Polski.

Tematyka studiów

Prehistoria i wczesne epoki historyczne Historia starożytna ziem polskich Historia starożytna Nowożytna historia powszechna Historia nowożytna Polski Historia sztuki Historia średniowieczna Historia wychowania Historia Polski XIX w. Kultura języka polskiego Przemiany w Polsce i na świecie po 1989 roku Historia XX wieku Nauki pomocnicze historii Warsztat pisarski historyka i nauczyciela Wstęp do badań historycznych Dydaktyka historii

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych