Studia Podyplomowe

Plastyka dla nauczycieli

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania plastyki jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Analiza dzieła sztuki
 2. Filozofia kultury
 3. Formy przestrzenne, rzeźba, ceramika
 4. Grafika warsztatowa
 5. Historia kultury
 6. Kompozycja
 7. Komunikacja wizualna
 8. Metody i formy upowszechniania kultury plastycznej
 9. Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
 10. Porządek architektury
 11. Projektowanie graficzne
 12. Technologie multimedialne w sztuce i dydaktyce
 13. Warsztaty estetyczne
 14. Widzenie artystyczne. Malarstwo i rysunek
 15. Wiedza o kulturze
 16. Wiedza o sztuce
 17. Psychologia:
  – poznawcza;
  – rozwoju człowieka;
  – osobowości;
  – elementy psychologii klinicznej;
  – elementy psychopatologii;
  – wychowawcza
 18. Pedagogika:
  – specjalna;
  – zachowania;
  – twórczości;
  – opiekuńczo-wychowawcza;
  – teoria opieki;
  – społeczna;
  – porównawcza
 19. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 20. Praktyka zawodowa
 21. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy