Studia Podyplomowe

Plastyka dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Celem studiów podyplomowych Plastyka dla nauczycieli jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć z zakresu pedagogiki sztuki. Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, a przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia umożliwiające nauczanie oraz udoskonalenie pracy nauczyciela plastyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Kierunek jest polecany również wszystkim, którzy pragną nabyć wiedzę teoretyczną i chcą udoskonalić swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, jakich wymaga właściwa organizacja pracy podczas zajęć z zakresu sztuki współczesnej, historii sztuki oraz wzornictwa przemysłowego. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania umożliwiającymi efektywne nauczanie plastyki oraz zdobędą formalne kwalifikacje do przekazywania wiedzy z dziedziny sztuki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Absolwenci tego kierunku uzyskują kwalifikacje niezbędne w nauczaniu Plastyki w szkołach, po spełnieniu wymogów, które zostały określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) oraz przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2102) – § 2 pkt 7, § 3 ust. 1 i 2.).

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która oprócz tego, że posiada ogromną wiedzą teoretyczną, to również dysponuje wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w zakresie plastyki. Studia podyplomowe z zakresu plastyki dla nauczycieli są wzbogacone zajęciami warsztatowymi, przez co doskonalenie praktyki, jak i pogłębianie wiedzy odbywa się szybciej i bardziej efektywnie.

Zagadnienia objęte programem nauczania realizowanym w ramach studiów pozwalają na zdobycie kompleksowych kwalifikacji wymaganych do prowadzenia lekcji z plastyki w różnych typach szkół i podnoszą konkurencyjność absolwentów na wymagającym rynku pracy. Cel studiów jest zgodny z przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem MNiSW, a program oparte jest na konkretnych potrzebach praktyki nauczycielskiej i pracy z uczniami.

Słuchacz nabędzie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej zagadnień rysunkowych takich jak: linia, walor, perspektywa, kształt, wielkość czy płaszczyzna. Potrafił będzie dokonywać odpowiedniego wyboru narzędzi i środków wyrazu plastycznego podczas realizacji projektu artystycznego świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. Także nabędzie otwartości na różnorodność realizacji w zależności od indywidualnych predyspozycji, prezentacji publicznej i ustnej wypowiedzi na temat pracy artystycznej. Zdobędzie umiejętności prawidłowego formułowania celów kształcenia do konkretnych sytuacji dydaktycznych edukacji plastycznej, dobierania metod, form i treści w kontekście realizacji celów lekcji.

Kompetencje społeczne, które osiągnie absolwent to m.in. umiejętność poszukiwania możliwości innowacyjnych rozwiązań w procesie rozwijania twórczości dziecka a także świadomość konieczności stałego uzupełniania swojej wiedzy szczególnie w świetle rozwoju technologicznego. Nauczy się poszukiwać, gromadzić i przetwarzać informacje oraz dobierać odpowiednie narzędzia informatyczne. Także łączyć i wykorzystywać tradycyjne techniki rysunkowe z technikami cyfrowymi, samodzielnie tworzyć projekty graficzne.

Tematyka studiów

Analiza dzieła sztuki, Widzenie artystyczne. Malarstwo i rysunek, Wiedza o sztuce i kulturze, Upowszechnianie kultury w zakresie sztuk plastycznych, Formy przestrzenne, rzeźba, ceramika, Kompozycja, Historia i filozofia kultury, Porządek architektury, Warsztaty estetyczne, Grafika warsztatowa, Ekspresja twórcza w oparciu o współczesne narzędzia komunikacji wizualnej, Projektowanie graficzne, Dydaktyka plastyki.

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych