Studia Podyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Dynamicznie zmieniające się otoczenie w świecie biznesu, sprawia, że przed menedżerami pojawiają się wyzwania wymagające nowego podejścia do człowieka, jako najważniejszego składnika organizacji. Nowatorskie zarządzanie kapitałem ludzkim koncentruje się na budowaniu otoczenia sprzyjającego współpracy, optymalnym wykorzystaniu potencjału pracowników, tworzeniu ciekawych i elastycznych ścieżek kariery oraz zagwarantowaniu motywującego i inspirującego przywództwa i wsparcia ze strony liderów.
Wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom i wymaganiom środowiska pracy, Centrum Studiów Podyplomowych stworzyło nowoczesny, a zarazem realny program nauczania realizowany na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Są to studia, które wyposażają w wiedzę i umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi, a także sprzyjają rozwinięciu kompetencji interpersonalnych niezbędnych do pracy w obszarze HR Business.
Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi są skierowane do kadry menadżerskiej, przedsiębiorców i kadry kierowniczej, doradców i konsultantów oraz pracowników działów personalnych każdego typu instytucji. Adresatami studiów są posiadacze dyplomu ukończenia studiów wyższych (I bądź II stopnia lub jednolitych magisterskich) zainteresowani wspomnianą problematyką oraz poszerzaniem wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Studia umożliwiają osobom z wyższym wykształceniem podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz dają możliwość przekwalifikowania się. Oferta jest skierowana do wszystkich pragnących wzbogacić wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania ludźmi oraz tych którzy mają świadomość potrzeby rozwoju w tej zmieniającej się dziedzinie.
Celem studiów na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania kapitałem ludzkim i kierunków rozwoju dyscypliny, nabycie przez nich umiejętności posługiwania się metodami i technikami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz kształtowanie i podnoszenie własnych kompetencji interpersonalnych.
W celu podjęcia nauki w naszym centrum studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi należy złożyć wymagane dokumenty. Studia trwają dwa semestry, a absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Program studiów podyplomowych na tym kierunku umożliwia efektywne kształcenie akademickie i rozwój praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy oraz zarządzania kapitałem ludzkimi obejmującym zarządzanie kompetencjami i zarządzanie zmianą, rozwiązywanie konfliktów oraz prowadzenie skutecznych negocjacji. Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi dają szansę na poszerzenie lub zdobycie nowej wiedzy w zakresie współczesnych założeń zarządzania kapitałem ludzkim i kierunków rozwoju dyscypliny. Pozwalają nabyć umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania kapitałem ludzkim, a w szczególności zagadnieniami: motywowania pracowników, rekrutacją i procesem selekcji pracowników, procesem rozwoju i szkoleń kadry oraz systemem oceny pracowników.
Program nauczania jest zgodny z najnowszymi trendami i kładzie nacisk na aktualne koncepcje i praktyki, niezbędne dla kierowników i menedżerów działających na nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się rynku. Na zakończenie studiów słuchacz posiada konkretną wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną w zakresie kierowania zasobami ludzkimi.
Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności, które dają im przewagę konkurencyjną i zwiększają atrakcyjność jako potencjalnych pracowników na rynku pracy. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów mogą podejmować zatrudnienie w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, jako specjaliści związani z branżą HR, na stanowiskach menedżerów personalnych lub pracowników działów Human Resources. Opracowany program studiów pozwoli słuchaczom na zdobycie wiedzy i umiejętności, które z pewnością przyczynią się do skutecznego wspierania organizacji i zapewnienia firmie optymalnej polityki personalnej.
Podstawowe moduły, jakie obejmuje program nauczania studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte są na konkretnych potrzebach praktyki w obszarze HR.

Tematyka studiów

Coaching i mentoring Controlling personalny Employer Branding – elementy budowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Etyka pracy HR Managera Kształtowanie systemu wynagrodzeń Oceny pracownicze Outsourcing funkcji personalnych Prawo pracy z elementami ochrony danych osobowych Proces Assessment i Development Center Proces rekrutacji i selekcji personelu Rola działu HR w strukturach projektowych. Systemy IT w HR System motywacji System zarządzania kadrami Zarządzanie procesem rozwoju pracowników Szkolenia pracownicze Świadczenia pozapłacowe dla pracowników

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych