Studia Podyplomowe

Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Szkoła to miejsce, w którym młoda osoba zdobywa wiedzę w wielu dziedzinach. Oprócz typowo szkolnych przedmiotów ścisłych oraz humanistycznych, przyswaja wzorce zachowania i postępowania, a także uczy się żyć zarówno w społeczeństwie, jak i w rodzinie. Wraz ze wzrostem znaczenia roli kształcenia młodzieży w kwestii zagadnień związanych z życiem w rodzinie, coraz większą wagę przykłada się do wykształcenia nauczycieli i pedagogów uczących przedmiotu wychowania do życia w rodzinie. Często też nauczyciele nie mają odpowiedniego przygotowania w dziedzinie edukacji seksualnej, w kwestii wiedzy i metod nauczania oraz swobody psychologicznej. Dlatego bardziej niż kiedykolwiek zwraca się uwagę na praktyczne umiejętności i kwalifikacje uprawniające do tego, by móc prowadzić zajęcia edukacyjne w tym zakresie.

Wychodząc naprzeciw współczesnym wymaganiom w kwestii edukacji młodzieży w obszarze wychowania do życia w rodzinie, stworzyliśmy nowoczesny, a zarazem realny program kształcenia realizowany na kierunku Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną.

Celem studiów podyplomowych na tym kierunku jest praktyczne przygotowanie pedagogiczne słuchaczy oraz nadanie im niezbędnych uprawnień do prowadzenia lekcji z wychowania do życia w rodzinie, aby zajęcia prowadzone przez nich w szkole podstawowej i ponadpodstawowej były kompleksowe i spełniały wszelkie wymogi prawne.

Studia adresowane są do pedagogów i nauczycieli czynnych zawodowo pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać umiejętności metodyczne i merytoryczne kompetencje, a także do absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadających przygotowanie pedagogiczne i ubiegających się o kwalifikacje do realizacji zajęć z Wychowania do życia w rodzinie. Program studiów podyplomowych jest kierowany do osób, które pragną rozwijać swój potencjał i kwalifikacje zawodowe celem poszerzenia swoich perspektyw, a także do osób chcących zwiększyć swoją atrakcyjność na dość wymagającym rynku pracy. Zdobyte praktyki pozwolą wzbogacić wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu praktycznej organizacji zajęć dydaktycznych.

Podstawa prawna kształcenia, według której nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania Wychowania do życia w rodzinie z edukacją seksualną jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów to:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)

Studia podyplomowe na kierunku Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych dające uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Absolwent studiów podyplomowych posiadający przygotowanie pedagogiczne, oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, posiada praktyczną wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami w różnym wieku.

Ponadto, oprócz przygotowania merytorycznego, studia podyplomowe na tym kierunku na pewno wpłyną na doskonalenie osobistych i społecznych umiejętności nauczyciela oraz dadzą możliwość podjęcia atrakcyjnej i satysfakcjonującej pracy w roli nauczyciela tego przedmiotu.

Tematyka studiów

Wprowadzenie do nauk o rodzinie Psychologiczne i socjologiczne aspekty podstaw wychowania do życia w rodzinie Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka Psychologia małżeństwa i rodziny Płciowość a zadania prokreacyjne Prawo rodzinne i małżeńskie Poradnictwo małżeńskie i rodzinne Istota wychowania i metody wychowawcze Etyka życia rodzinnego i seksualnego Specyfika komunikacji z dziećmi na poszczególnych etapach ich rozwoju Wybrane problemy funkcjonowania rodziny we współczesnym świecie Sposoby wspierania rodziny w sytuacjach trudnych i konfliktowych Dydaktyka i metodyka przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną”

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych