Studia Podyplomowe

Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania Wychowania do życia w rodzinie z edukacją seksualną jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Podstawy wychowania do życia w rodzinie: etyczne, socjologiczne i prawne
 2. Psychologia małżeństwa i rodziny
 3. Prawo rodzinne i małżeńskie
 4. Metody wychowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej
 5. Biomedyczne podstawy rozwoju
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu
 7. Technologia informacyjna w nauczaniu WDŻ
 8. Mediacje i negocjacje w rodzinie
 9. Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 10. Poradnictwo rodzinne i seksualne
 11. Etyka życia rodzinnego i seksualnego
 12. Psychologia:
  – poznawcza;
  – rozwoju człowieka;
  – osobowości;
  – elementy psychologii klinicznej;
  – elementy psychopatologii;
  – wychowawcza
 13. Pedagogika:
  – specjalna;
  – zachowania;
  – twórczości;
  – opiekuńczo-wychowawcza;
  – teoria opieki;
  – społeczna;
  – porównawcza
 14. Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
 15. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 16. Praktyka zawodowa
 17. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy