Studia Podyplomowe

Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną

1.03 oraz 1.10
Data rozpoczęcia
3 semestry
Czas trwania
2.500 zł
Czesne za 3 semestry płatne w 5 ratach

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania Wychowania do życia w rodzinie z edukacją seksualną jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

 1. Podstawy wychowania do życia w rodzinie: etyczne, socjologiczne i prawne
 2. Psychologia małżeństwa i rodziny
 3. Prawo rodzinne i małżeńskie
 4. Metody wychowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej
 5. Biomedyczne podstawy rozwoju
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu
 7. Technologia informacyjna w nauczaniu WDŻ
 8. Mediacje i negocjacje w rodzinie
 9. Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 10. Poradnictwo rodzinne i seksualne
 11. Etyka życia rodzinnego i seksualnego
 12. Psychologia:
  – poznawcza;
  – rozwoju człowieka;
  – osobowości;
  – elementy psychologii klinicznej;
  – elementy psychopatologii;
  – wychowawcza
 13. Pedagogika:
  – specjalna;
  – zachowania;
  – twórczości;
  – opiekuńczo-wychowawcza;
  – teoria opieki;
  – społeczna;
  – porównawcza
 14. Dydaktyka przedmiotu nauczania lub zajęć
 15. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 16. Praktyka zawodowa
 17. Przygotowanie pracy końcowej

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Jestem również zainteresowany(a) darmowymi kursami:

Kierownik wycieczek szkolnychKierownik wycieczek szkolnych

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UEZarządzanie projektami
współfinansowanymi ze środków UE

Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Najważniejsze cechy

Wykwalifikowana
kadra
Świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
dla absolwenta
Studia w jednym
z 33 miast
Część zajęć
prowadzona on-line
Dodatkowe certyfikaty
gratis
Raty i zniżki