Studia Podyplomowe

Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania Wychowania do życia w rodzinie z edukacją seksualną jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów

Wprowadzenie do nauk o rodzinie
Psychologiczne i socjologiczne podstawy wychowania do życia w rodzinie
Biomedyczne podstawy rozwoju osoby
Psychologia i pedagogika małżeństwa i rodziny
Płciowość a zadania prokreacyjne
Prawo rodzinne i małżeńskie
Poradnictwo małżeńskie i rodzinne
Istota wychowania i metody wychowawcze
Etyka życia rodzinnego i seksualnego
Specyfika komunikacji z dziećmi na poszczególnych etapach ich rozwoju
Wybrane problemy funkcjonowania rodziny we współczesnym świecie
Sposoby wspierania rodziny w sytuacjach trudnych i konfliktowych
Dydaktyka przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną”

Zarezerwuj miejsce dla siebie


Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:


Masz pytania?

Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

Najważniejsze cechy