Studia Podyplomowe

Geografia dla nauczycieli

online

Opis studiów

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – 800 zł zniżki !!!

Dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wszystkich osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, będących absolwentami studiów wyższych, zainteresowanych uzyskaniem przygotowania dydaktycznego w zakresie nauczania geografii w szkole, przygotowaliśmy nowoczesne i kompleksowe studia podyplomowe Geografia dla nauczycieli. Studia przeznaczone są bowiem dla osób pragnących zgłębiać wiedzę z dziedziny nauk geograficznych oraz wykorzystać nabyte kompetencje i umiejętności do pracy z uczniami.

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne słuchaczy, pozwalające im zdobyć wykształcenie niezbędne do prowadzenia lekcji z zakresu geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Ponadto studia mają charakter kwalifikacyjnych, co oznacza, że absolwenci będą przygotowani do właściwego opracowywania i realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej w zakresie geografii. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych na studiach podyplomowych na tym kierunku pozwala zatem na poszerzenie kwalifikacji związanych w nauczaniem i pracą z uczniami oraz właściwe dostosowanie wymagań edukacyjnych, a ponadto umożliwia studentom rozwój umiejętności praktycznych, by mogli skuteczniej wykorzystywać dostępne technologie informacyjne w drodze dzielenia się wiedzą z podopiecznymi.

Studia podyplomowe z obszaru geografia dla nauczycieli pozwalają uzyskać dodatkowe kwalifikacje potrzebne do prowadzenia zajęć edukacyjnych, a tym samym dają absolwentom szansę na wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy i znalezienie zatrudnienia w sektorze edukacji i nauki. Instytut studiów podyplomowych oferuje prestiżowe studia realizowane w taki sposób, aby słuchacze mogli zdobyć kwalifikacje zawodowe niezbędne do nauczania przedmiotu geografia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, które jest dodatkowym potwierdzeniem, iż posiadają oni wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania merytorycznego oraz kwalifikacje niezbędne do nauczania kolejnego przedmiotu, wymagane przepisami prawa polskiego.

Absolwent studiów podyplomowych na tym kierunku, posiadający uprzednio przygotowanie pedagogiczne, ma szansę na zdobycie kwalifikacji do nauczania przedmiotu geografia w szkole jako kolejnego przedmiotu zgodnie z zapisami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz przepisami prawa określonymi przez:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.)

Program studiów podyplomowych na kierunku Geografia dla nauczycieli opracowano tak, aby osiągnięty został założony cel studiów, a uczestnicy po ukończeniu studiów byli przygotowani do pracy we wszystkich typach szkół.

Realizowany na kierunku Geografia dla nauczycieli program nauczania spełnia standardy kształcenia nauczycieli określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawowe moduły, jakie obejmuje program, oparte są na konkretnych potrzebach praktyki nauczycielskiej, a realizowane są przez specjalistów i praktyków w systemie case study. Studenci mają do dyspozycji wartościowe materiały dydaktyczne, które mogą bez obaw wykorzystać w pracy z uczniami.

Po ukończeniu studiów podyplomowych na tym kierunku absolwenci znać będą nie tylko podstawowe informacje odnośnie zasad dydaktyki geografii w szkołach, ale przede wszystkim będą dysponować kompleksową wiedzą i umiejętnościami ze wszystkich obszarów tej dziedziny nauki, w tym z gospodarki przestrzennej.

W przypadku braku posiadania uprawnień pedagogicznych umożliwiamy słuchaczom zapisanie się jednocześnie również na drugi kierunek studiów: Kwalifikacje nauczycielskie – Przygotowanie pedagogiczne.

Tematyka studiów

Astronomiczne podstawy geografii Geologia z elementami gleboznawstwa Geomorfologia Meteorologia i klimatologia Hydrologia i oceanologia Geografia fizyczna Polski Geografia regionalna świata Geografia społeczno-ekonomiczna Polski i świata Kartografia i teledetekcja Geografia komunikacji Globalne problemy środowiska przyrodniczego Zajęcia w terenie Ochrona atmosfery, hydrosfery i litosfery Dydaktyka geografii

Zarezerwuj miejsce dla siebie

  Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:Jestem zainteresowany(a) drugim kierunkiem:

  AkceptujeAkceptuję politykę prywatności

  Masz pytania?

  Sprawdź odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania

  Pobierz dokument: Podanie na studia podyplomowe

  Zobacz jak wygląda świadectwo ukończenia studiów

  Najważniejsze cechy

  Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie.
  Sprawdź również studia dzienne w Akademii Nauk Stosowanych