Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Demokracja: tradycje i perspektywy
2 Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
3 Historia integracji europejskiej
4 Historia polityczna Polski XX i XXI w.
5 Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w grupie
6 Konstytucyjny system organów państwa
7 Media w społeczeństwie XXI w.
8 Najnowsza historia polityczna świata
9 Organizacje międzynarodowe
10 Podstawy ekonomii
11 Polityka zagraniczna RP
12 Prawa człowieka
13 Samorząd terytorialny i polityka lokalna
14 Społeczeństwo obywatelskie
15 System polityczny RP
16 Ustrój organów ochrony prawnej
17 Współczesne systemy polityczne i partyjne
18 Praktyka pedagogicazna
19 Przygotowanie pracy końcowej