Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów:

1 Demokracja: tradycje i perspektywy
2 Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
3 Historia integracji europejskiej
4 Historia polityczna Polski XX i XXI w.
5 Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w grupie
6 Konstytucyjny system organów państwa
7 Media w społeczeństwie XXI w.
8 Najnowsza historia polityczna świata
9 Organizacje międzynarodowe
10 Podstawy ekonomii
11 Polityka zagraniczna RP
12 Prawa człowieka
13 Samorząd terytorialny i polityka lokalna
14 Społeczeństwo obywatelskie
15 System polityczny RP
16 Ustrój organów ochrony prawnej
17 Współczesne systemy polityczne i partyjne
18 Praktyka pedagogicazna
19 Przygotowanie pracy końcowej