Terapia pedagogiczna i socjoterapia

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

L. p. Nazwa przedmiotu
1. Diagnoza pedagogiczna
2. Planowanie pracy terapeutycznej
3. Konstruowanie programów socjoterapeutycznych
4. Metody i techniki w socjoterapii
5. Prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii
6. Profilaktyka uzależnień
7. Psychopatologia rozwoju i wychowania
8. Psychopedagogika niedostosowania społecznego
9. Psychoterapia dzieci i młodzieży
10. Socjoterapia – proces, metoda, programy
11. Praca  z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu)
12. Trening interpersonalny
13. Metodyka pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
14. Trening zadaniowy
15. Warsztaty socjoterapeutyczne
16. Współczesne koncepcje rozwoju człowieka
17. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym
18. Metodyka pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
19. Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ruchowego
20. Metody wspierania edukacji dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
21. Terapia ucznia z dysleksją w starszym wieku szkolnym
22. Wczesne wspomaganie rozwoju
23. Wspomaganie rozwoju umysłowego
24. Podstawy terapii integracji sensorycznej
25. Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego
26. Praktyka pedagogiczna
27. Przygotowanie pracy końcowej