Prawo pracy – kadry i płace

Czas trwania:

2 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.200 zł za 2 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Uczestnictwo w studiach daje absolwentom wiedzę z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, wybranych aspektów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi aspektami funkcjonowania pracodawców w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych. Absolwent potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym oraz nabywa umiejętności pozwalające na samodzielne wykonywanie obowiązków w zespole kadrowo-płacowym.

Tematyka studiów:

1 Prawo pracy
2 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
3 Strategie motywacji pracowników
4 Metodyka sporządzania dokumentacji kadrowej
5 Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
6 Instytucje rynku pracy
7 Negocjacje. Techniki negocjacji. Komunikacja interpersonalna
8 Psychologia zarządzania
9 Prawo finansowe
10 Systemy wynagradzania i zasady naliczania płac
11 Ubezpieczenia społeczne
12 Bezpieczeństwo i higiena pracy
13 Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej – przygotowanie projektu
14 Zarządzanie jakością
15 Przygotowanie pracy końcowej