Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Diagnoza i terapia pedagogiczna
2 Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
3 Pedagogika specjalna
4 Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
5 Instytucje opiekuńczo – wychowacze i resocjalizacyjne
6 Pedagogika rodziny. Problemy profilaktyki i opieki nad dziećmi i młodzieżą
7 Poradnictwo rodzinne i zawodowe
8 Technologie informacyjne w nauczaniu i wychowaniu
9 Praca pedagoga szkolnego
10 Psychologia rozwojowa
11 Psychologia wychowawcza
12 Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze
13 Praktyka pedagogiczna
14 Przygotowanie pracy końcowej