Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Korzyści płynące z ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Pedagog szkolny to m.in:

  • Korzyść wynoszoną ze studiów stanowi uzyskanie przygotowania do pełnienia funkcji  Kierownika Wycieczek Szkolnych.
  • Większa część zajęć prowadzona jest metodami aktywnymi.

Studia są  sprofilowane pod kątem uzyskiwania praktycznych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i umiejętności konstruowania i realizacji programów wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych.

Absolwent studiów  uzyskuje uprawnienia do pracy jako  pedagog szkolny, nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej oraz pedagog lub wychowawca w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej.

Tematyka studiów:

1 Diagnoza i terapia pedagogiczna
2 Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
3 Pedagogika specjalna
4 Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
5 Instytucje opiekuńczo – wychowacze i resocjalizacyjne
6 Pedagogika rodziny. Problemy profilaktyki i opieki nad dziećmi i młodzieżą
7 Poradnictwo rodzinne i zawodowe
8 Technologie informacyjne w nauczaniu i wychowaniu
9 Praca pedagoga szkolnego
10 Psychologia rozwojowa
11 Psychologia wychowawcza
12 Prawo rodzinne i prawo opiekuńcze
13 Praktyka pedagogiczna
14 Przygotowanie pracy końcowej