Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna z logopedią szkolną

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

L. p. Nazwa przedmiotu
1. Diagnoza i terapia logopedyczna
2. Diagnoza i terapia pedagogiczna
3. Emisja głosu i dykcja
4. Fonetyka i fonologia
5. Metodyka pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
6. Metodyka terapii w zakresie trudności uczenia się matematyki
7. Metodyka terapii w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu
8. Organizacja procesu terapeutycznego
9. Pedagogiczne podstawy logopedii
10. Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
11. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
12. Pedagogika specjalna
13. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
14. Rewalidacja indywidualna i grupowa
15. Rozwój języka dziecka
16. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
17. Terapia pedagogiczna
18. Wprowadzenie do logopedii
19. Przygotowanie pracy końcowej
20. Praktyka pedagogiczna