Matematyka dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Dydaktyka matematyki
2 Zbiór liczb rzeczywistych
3 Funkcja liniowa
4 Funkcja kwadratowa
5 Wyrażenia algebraiczne i proporcjonalność odwrotna
6 Wielomiany. Funkcje wymierne
7 Funkcja wykładnicza i logarytmy
8 Ciagi liczbowe
9 Trygonometria
10 Planimetria
11 Geometria analityczna
12 Stereometria
13 Elementy statystyki. Prawdopodobieństwo i kombinatoryka
14 Pochodne funkcji.
15 Przygotowanie pracy końcowej
16 Praktyka pedagogiczna