Matematyka dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu, po spełnieniu wymogów: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. 2019 poz. 1450); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Tematyka studiów:

1 Dydaktyka matematyki
2 Zbiór liczb rzeczywistych
3 Funkcja liniowa
4 Funkcja kwadratowa
5 Wyrażenia algebraiczne i proporcjonalność odwrotna
6 Wielomiany. Funkcje wymierne
7 Funkcja wykładnicza i logarytmy
8 Ciagi liczbowe
9 Trygonometria
10 Planimetria
11 Geometria analityczna
12 Stereometria
13 Elementy statystyki. Prawdopodobieństwo i kombinatoryka
14 Pochodne funkcji.
15 Przygotowanie pracy końcowej
16 Praktyka pedagogiczna