Kwalifikacje nauczycielskie. Przygotowanie pedagogiczne

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 5 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch kierunkach – zniżka 400 zł za każdy kierunek!

Studia na tym kierunku umożliwiają słuchaczom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych tzn. nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, na stanowisku nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Tematyka studiów:

1 Psychologia rozwojowa i wychowawcza
2 Emisja głosu
3 Technologia informacyjna
4 Dydaktyka ogólna
5 Metody i techniki uczenia się
6 Pedagogika. Współczesne kierunki w pedagogice
7 Elementy komunikacji interpersonalnej
8 Elementy prawa i organizacja oświaty w Polsce zgodnie z założeniami obowiązującej reformy oświaty
9 BHP w szkole i placówce oświatowej
10 Etyka zawodowa nauczyciela
11 Diagnoza i terapia pedagogiczna ucznia oraz środowiska rodzinnego
12 Dydaktyki przedmiotowe
13 Edukacja w wymiarze europejskim
14 Przygotowanie pracy końcowej
15 Praktyka pedagogiczna