Kwalifikacje nauczycielskie. Przygotowanie pedagogiczne

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Psychologia rozwojowa i wychowawcza
2 Emisja głosu
3 Technologia informacyjna
4 Dydaktyka ogólna
5 Metody i techniki uczenia się
6 Pedagogika. Współczesne kierunki w pedagogice
7 Elementy komunikacji interpersonalnej
8 Elementy prawa i organizacja oświaty w Polsce zgodnie z założeniami obowiązującej reformy oświaty
9 BHP w szkole i placówce oświatowej
10 Etyka zawodowa nauczyciela
11 Diagnoza i terapia pedagogiczna ucznia oraz środowiska rodzinnego
12 Dydaktyki przedmiotowe
13 Edukacja w wymiarze europejskim
14 Przygotowanie pracy końcowej
15 Praktyka pedagogiczna