Historia dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Archeologia
2 Dydaktyka historii 
3 Historia nowożytna
4 Historia starożytna
5 Historia starożytna ziem polskich
6 Historia sztuki
7 Historia średniowieczna
8 Historia wojskowości
9 Historia XIX w.
10 Historia XX w.
11 Kultura języka polskiego
12 Nauki pomocnicze historii
13 Prehistoria
14 Retoryka
15 Warsztat historyka
16 Warsztat pisarski nauczyciela
17 Warsztaty psychologiczne
18 Wstęp do badań historycznych
19 Praktyka pedagogiczna
20 Przygotowanie pracy końcowej