Geografia dla nauczycieli

Czas trwania:

3 semestry

Data rozpoczecia studiów: 1 marca oraz 1 października

Czesne: 2.500 zł za 3 semestry (płatne w 4 ratach).

Przy studiowaniu na dwóch specjalnościach – zniżka 400 zł za każdą specjalność!

Tematyka studiów:

1 Astronomiczne podstawy geografii
2 Dydaktyka geografii
3 Geografia fizyczna Polski
4 Geografia regionalna świata
5 Geografia ekonomiczna Polski i świata
6 Geologia z elementami gleboznawstwa
7 Geomorfologia
8 Hydrologia i oceanologia
9 Kartografia i teledetekcja
10 Meteorologia i klimatologia
11 Praca z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
12 Technologia informacyjna w nauczaniu geografii
13 Zajęcia w terenie
14 Geoekologia
15 Przygotowanie pracy końcowej
16 Praktyka pedagogiczna